Học sinh vận dụng kiến thức phổ thông đưa ra giải pháp xử lý rác thải nhựa ven biển

Hiện nay, rác thải rắn đô thị và rác thải công nghiệp, trong đó đặc biệt là rác thải nhựa là vấn đề lớn cần giải quyết ở quy mô toàn cầu. Nó gây ô nhiễm nặng nề đến môi trường đất, nước và không khí.

Chia sẻ bài viết