Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt tổ chức Lễ Tri ân và Trường thành cho học sinh khối 12 niên khóa 2021-2024

Trang sách học trò đã chính thức khép lại và cánh cửa cuộc đời đang mở ra. Đó cũng chính là giây phút báo hiệu mùa chia li đã đến cũng là lúc các em 12 rời ghế nhà trường bước đến một chân trời mới

Chia sẻ bài viết