CHUYÊN ĐỀ VẬT LÍ CHỨNG MINH MỘT VẬT DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Dao động điều hòa là phần kiến thức trọng tâm của dao động cơ. Khi nghiên cứu về dao động điều hòa, thì bài toán mà chúng ta thường gặp nhất là chứng minh một vật dao động điều hòa, hoặc mở rộng ra là một hệ vật dao động điều hòa. Dạng bài tập chứng minh vật dao động điều hòa rất thường gặp trong các đề thi học sinh giỏi các cấp và cũng là dạng bài tập khó.

Chia sẻ bài viết