Giáo dục ý thức an toàn giao thông cho học sinh THPT thông qua bài dạy Vật lý

An toàn giao thông hiện nay là một trong những vấn đề được toàn xã hội quan tâm sâu sắc. Đó là vì tình hình tai nạn giao thông đã và đang ngày càng trở nên nghiêm trọng do khả năng sát thương và gây tử vong rất cao.

Chia sẻ bài viết