GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN GD KT&PL

“Sử dụng phương pháp dự án trong dạy học môn Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 10 nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ở trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt”

Chia sẻ bài viết