Đoàn trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt tổ chức giải thể thao cho đoàn viên, thanh niên học sinh

Chiều ngày 27/4/2022. Đoàn trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt tổ chức giải thể thao chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đát nước (30/4/1975-30/4/2022), Quốc tế Lao động 01/5/2022 và chào mừng Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Rạch Giá khóa XII nhiệm kỳ 2022-2027. Nội dung thi đấu gồm Cờ vua, Đẩy gậy nam, Kéo co tập thể nam – nữ.

 

Đoàn viên, thanh niên tham gia giải thể thao
 
Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; là bài học sâu sắc về ý chí độc lập tự chủ, tự lực tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc ta. Thông qua các hoạt động kỷ niệm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc, khẳng định sự kiên định con đường Xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân ta. Cổ vũ, tạo động lực cho đoàn viên, thanh niên tích cực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Rạch Giá khóa XII nhiệm kỳ 2022-2027 tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Rạch Giá khóa XII nhiệm kỳ 2022-2027. Tăng cường các hoạt động thể dục, thể thao, duy trì và đẩy mạnh phong trào góp phần động viên đoàn viên, thanh niên rèn luyện sức khỏe. Tạo khí thế thi đua sôi nổi để cổ vũ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, thanh niên. Đây cũng là dịp phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những nhân tố điển hình làm nồng cốt trong các phong trào thể dục – thể thao.
 
Tác giả bài viết: Nguyễn Mỹ Thuần
Chia sẻ bài viết