Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm học 2023-2024

Thực hiện Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Sở GD và ĐT năm học 2023-2024. Thực hiện Kế hoạch số 216/KH-HMĐ ngày 06 tháng 7 năm 2023 của Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt về việc triển khai Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2023-2025” của ngành Giáo dục

Chia sẻ bài viết