Trường THPT chuyên Huỳnh Mẩn Đạt tham gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2024

               Thực hiện công văn Số: 770/SGDĐT-GDPT&GDTX ngày 20/3/2024 của Sở GD và ĐT V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3) và Giờ Trái đất năm 2024. Trường THPT chuyên Huỳnh Mẩn Đạt tham gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2024.

             Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2024 được Liên hợp quốc phát động ̣với chủ đề “Leveraging water for peace” – “Nước cho hòa bình”, tập trung vào vai trò quan trọng của tài nguyên nước đối với sự ổn định và thịnh vượng của thế giới. Khi nguồn nước bị khan hiếm hoặc ô nhiễm, khi mọi người không có khả năng tiếp cận nước an toàn hoặc không được tiếp cận nước một cách bình đẳng, căng thẳng có thể gia tăng giữa những cộng đồng và các quốc gia. Theo báo cáo của Ủy ban về Nước của Liên Hợp Quốc (UN-Water), hiện có hơn 3 tỷ người trên toàn thế giới phụ thuộc vào nguồn nước xuyên biên giới. Trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu và dân số toàn cầu tăng lên như hiện nay, chúng ta phải đoàn kết để bảo vệ và bảo tồn nguồn tài nguyên quý giá này. Bằng cách cùng nhau hành động để cân bằng quyền con người và nhu cầu của mọi người về nước, nước có thể là động lực ổn định và là chất xúc tác cho sự phát triển bền vững hôm nay và mai sau.

             Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2024 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề là “At the frontline of climate action”,“Khí tượng thủy văn tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu”. Qua đó, có thể thấy những nỗ lực dự báo, cảnh báo sớm và chủ động hành động vì khí hậu là vấn đề toàn cầu nhằm tăng cường khả năng phục hồi và ứng phó rủi ro thiên tai, đẩy mạnh giảm phát thải khí nhà kính góp phần giải quyết khủng hoảng khí hậu. Ngày Khí tượng Thế giới ra đời vào ngày 23 tháng 3 năm 1950, kể từ khi Công ước thành lập Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) có hiệu lực. Công ước này thể hiện sự đóng góp thiết yếu của các Cơ quan Khí tượng Thủy văn quốc gia đối với sự an toàn và thịnh vượng của xã hội.

             Trường THPT chuyên Huỳnh Mẩn Đạt tham gia hưởng ứng với một số hoạt động nổi bật như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên viên và học sinh về mục đích, ý nghĩa, chủ đề Ngày Nước thế giới 2024, Ngày Khí tượng thế giới 2024; Tuyên truyền, phổ biến Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức viên chức, người lao động về tầm quan trọng của công tác khí tượng thủy văn trong việc chủ động dự báo, cảnh báo sớm, kịp thời với độ tin cậy cao, hỗ trợ tích cực, hiệu quả giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; treo pano, băng rôn, áp phích tuyên truyền được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại các khu vực khuôn viên trường. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: họp chuyên môn, hội nghị chuyên đề, phổ biến các nội dung liên quan, …

Người viết-Nguyễn Mỹ Thuần Giáo viên trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

 

Chia sẻ bài viết