Thông báo về việc nhận Bằng tốt nghiệp THPT 2023

– Học sinh học lớp 12 năm học 2022-2023 liên hệ Văn phòng nhà trường nhận Bằng tốt nghiệp THPT năm 2023, khi đi mang theo CCCD

Luu ý: Trường hợp nhận Bằng thay phải có giấy ủy quyển có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (mẫu đính kèm)

 

Chia sẻ bài viết