THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025

– Học sinh có thể tra cứu tại 2 địa chỉ sau:

1. Chỉ xem kết quả trúng tuyển (SBD, KQ) tại đây.

 

2. Xem điểm chi tiết tại https://tuyensinhkiengiang.eduvi.vn/

 

 

Chia sẻ bài viết