THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẬP TRUNG HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VAO LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025

  1. Thời gian tập trung học sinh: 7 giờ ngày 10/6/2024.
  2. Địa điểm: Trường THPT chuyên Huỳnh Mần Đạt.

Chia sẻ bài viết