THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN

– Thời gian nhận đơn đến 10 giờ ngày 08/6/2024. Học sinh liên hệ văn phòng nhà trường nhận mẫu đơn

– Học sinh ở xa scan mẫu đơn ra file pdf có đầy đủ chữ ký gửi qua mail: sonnq.c3hmd.kgg@moet.edu.vn

Chia sẻ bài viết