THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2023-2024
1. Khối lớp 10: Học sinh mua SGK ở các môn học bắt buộc (Toán, Văn, Tiếng Anh, Sử, Giáo dục Quốc phòng và An ninh) để xem trước. Các môn học lựa chọn, môn học chuyên đề nhà trường đang sắp xếp và có thông báo sau. Học sinh mua sách ở các nhà sách./.

2. Khối lớp 11: Học sinh căn cứ danh mục SGK lớp 11 để mua sách. Học sinh có nguyện vọng đổi môn học thì chờ ngày kiểm tra xét duyệt của nhà trường rồi mua SGK ở các môn có nguyện vọng thay đổi. Học sinh mua sách ở các nhà sách./.

Chia sẻ bài viết