KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2023

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2023
(Từ ngày 01/8/2023 – 05/9/2023)

Thời gian/Tuần Nội dung công việc Bộ phận thực hiện
01/8 – 5/8
 
– Bồi dưỡng đội tuyển HSG 10, HSG dự thi vòng 2
– Chấm thi phúc khảo TN THPT quốc gia 2023
– Họp chi uỷ: 8 giờ ngày 01/8/2023 tại HT A
– Họp chi bộ: 8 giờ ngày 04/8/2023 tại HT A
– Hoàn thành phân công GVCN
– Kiểm tra cơ sở vật chất KTX, sắp xếp phòng cho học sinh ở nội trú KTX
 
– Theo phân công
 
– Theo QĐ
– Chi uỷ
– Đảng viên
– Hiệu trưởng
– BQL KTX
7/8 – 12/8
 
– Bồi dưỡng đội tuyển HSG 10, HSG dự thi vòng 2
– Hoàn thành phân công chuyên môn giáo viên, phân công nhiệm vụ tổ văn phòng
– Kiểm tra CSVC chuẩn bị năm học mới
– Quyết định bộ nhiệm tổ trưởng, tổ phó CM
– Theo phân công
 
– BGH
 
– BGH
– Hiệu trưởng
 
14/8 – 19/8
 
– Bồi dưỡng đội tuyển HSG 10, HSG dự thi vòng 2
– Họp BGH: 8 giờ ngày 16/8/2023 tại phòng họp HT
– 14 giờ 30 ngày 16/8: Họp thống nhất kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học (cô Huệ, Đoàn trường chuẩn bị nội dung) tại phòng HT
– Hoàn thành dự thảo Kế hoạch Giáo dục gửi các tổ chuyên môn.
 
– Theo phân công
 
– BGH
 
– BGH, Bí thư, Phó BT Đoàn trường
– BGH
 
21/8 – 26/8
 
– Bồi dưỡng đội tuyển HSG 10, HSG dự thi vòng 2
– 14 giờ ngày 22/8: Họp GVCN (Đoàn trường chuẩn bị nội dung) tại HT C
– 8 giờ ngày 23/8: Họp chuyên môn tại HT B
– 14 giờ ngày 28/8: Họp Hội đồng trường
– 8 giờ ngày 25/8: Họp Hội đồng sư phạm tại HT C
 
– Theo phân công
 
– BGH, GVCN, Đoàn trường
– BGH, TTCM
– Theo QĐ
– CBGVNV toàn trường
 
28/8 – 05/9
 
– Bồi dưỡng đội tuyển HSG 10, HSG dự thi vòng 2
– 7 giờ 30 ngày 28/8: Tựu trường; học sinh tập trung tại lớp để GVCN sinh hoạt; học sinh lao động vệ sinh trường, lớp theo phân công
– Từ ngày 29/8-03/9: Học sinh khối 12 tập trung học môn GDQP&AN
– Ngày 28/8: Các tổ trưởng chuyên môn gửi kế hoạch giáo dục trình Hiệu trưởng phê duyệt
– Ngày 30-31/8: Thi chọn HSG dự thi chọn HSG quốc gia năm học 2023-2024
– Ngày 02/9: Nghỉ Lễ
– Ngày 05/9: Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024
 
– Theo phân công
 
– BGH, ĐT, HS, GVCN
 
– Theo phân công
 
– Hiệu trưởng
 
– Theo QĐ
 
– Toàn trường
– Toàn trường

 

* Nếu có gì thay đổi Trường sẽ thông báo sau./.
Chia sẻ bài viết