THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY

Nhằm giúp các em học sinh lớp 12 của quý trường có thêm thông tin về các ngành nghề đào tạo tại trường Đại học Xây dựng Miền Tây năm 2022, Ban Tư vấn tuyển sinh và Hướng nghiệp gửi đến quý trường file tờ rơi thông tin tuyển sinh năm 2022 và mong muốn quý trường đăng trên trang FANPAGE của trường mình thông qua mạng xã hội FACEBOOK giúp các em học sinh của quý trường có thể tiếp cận được với thông tin tuyển sinh mới nhất năm 2022 của trường Đại học Xây dựng Miền Tây;

Chia sẻ bài viết