THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025

– Thời gian công bố kết quả tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2024-2025 là ngày 07/06/2024. Học sinh có thể tra cứu tại 2 địa chỉ sau:

1. Chỉ xem kết quả trúng tuyển (SBD, KQ) tại https://thpt-huynhmandat-kiengiang.edu.vn/ từ lúc 14 giờ 00 ngày 07/6/2024.

2. Xem điểm chi tiết tại https://tuyensinhkiengiang.eduvi.vn/ từ lúc 14 giờ 00 ngày 07/6/2024.

Chia sẻ bài viết