KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2023

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2023
(Từ ngày 04/6/2023 – 30/6/2023)
Thời gian/Tuần Nội dung công việc Bộ phận thực hiện
04/6 – 10/6
 
– Ôn thi TN THPT quốc gia năm 2023
– Bồi dưỡng HSG
– Chấm thi tuyển sinh lớp 10: từ 04/6-06/6
– Công bố kết quả tuyển sinh 10 trên trang web: 08/6
– Học sinh lớp 10 nộp hồ sơ xác nhận nhập học: từ ngày 09-12/6
– Xây dựng kế hoạch lựa chọn môn học cho học sinh khối 10, 11
– Hoàn thành hồ sơ thi đua cá nhân gửi Sở GDĐT
 
– Theo phân công
– Theo phân công
– Theo QĐ
– Phòng CNTT
 
– Cô Hà (VT), Thuần, Thu Dung
– BGH
 
– CTCĐ, cá nhân có liên quan
12/6 – 17/6
 
– Ôn thi TN THPT quốc gia năm 2023
– Bồi dưỡng HSG
– Học sinh lớp 10 năm học 2023-2024 chọn môn học lựa chọn: 8 giờ ngày 13/6
– Học sinh lớp 11 năm học 2023-2024 chọn lại môn học lựa chọn: 8 giờ ngày 16/6
– Tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành học sinh khối 12: 18 giờ 30 ngày 17/6
 
– Theo phân công
– Theo phân công
– BGH, Đoàn trường
 
– BGH, Đoàn trường
 
– Theo Kế hoạch
 
19/6 – 24/6
 
– Ôn thi TN THPT quốc gia năm 2023
– Bồi dưỡng HSG
– Kiểm tra cơ sở vật chất cho kỳ thi, chấm thi TN THPT quốc gia năm 2023
– Học sinh 12 học quy chế thi TN THPT quốc gia 2023
 
– Theo phân công
– Theo phân công
– BGH, văn phòng
 
– BGH, GVCN
 
26/6 – 30/6
 
– Coi thi TN THPT quốc gia 2023: từ ngày 27/6-29/6
– Chấm thi TN THPT quốc gia 2023
 
– Theo QĐ
 
– Theo QĐ
 

 * Nếu có gì thay đổi Trường sẽ thông báo sau./.

Chia sẻ bài viết