DANH SÁCH CHIA PHÒNG KIỂM TRA GIỮA HKI, NĂM HỌC 2023-2024

 

1. Ngày 14/11/2023: XEM TẠI ĐÂY

2. Ngày 15/11/2023: XEM TẠI ĐÂY

3. Ngày 17/11/2023: XEM TẠI ĐÂY

4. Ngày 18/11/2023: XEM TẠI ĐÂY

 

 

Chia sẻ bài viết