DANH SÁCH CHIA PHÒNG KIỂM TRA CUỐI HKI, NĂM HỌC 2023-2024

 

1. Ngày 26/12/2023: XEM TẠI ĐÂY

2. Ngày 27/12/2023: XEM TẠI ĐÂY

3. Ngày 29/12/2023: XEM TẠI ĐÂY

4. Ngày 30/12/2023: XEM TẠI ĐÂY

 

 

Chia sẻ bài viết