THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP TÀI KHOẢN CHO THÍ SINH TỰ DO ĐK DỰ THI TN THPT NĂM 2024

– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp (thí sinh tự do) có nhu cầu ĐKXT nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên Hệ thống phải thực hiện việc đăng ký bằng phiếu đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT) từ ngày 1/7 đến ngày 20/7/2024, thí sinh:

1. Tải mẫu phiếu đăng ký thông tin cá nhân Phụ lục V và kê khai thông tin trên phiếu;

2. Nộp phiếu tại tại Văn phòng nhà trường để nhận thông tin tài khoản và nhập thông tin cá nhân lên Hệ thống, phục vụ công tác tuyển sinh.

Lưu ý: Nhà trường chỉ cấp tài khoản cho những thí sinh đã học THPT ở trường.

 

Chia sẻ bài viết