KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2023

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2023
(Từ ngày 06/9/2023 – 30/9/2023)
Thời gian/Tuần Nội dung công việc Bộ phận thực hiện
04/9 – 09/9
(Tuần 1)
 
– Tham dự lễ khai giảng năm học mới ngày 05/9
– Tổ chức dạy học theo TKB
– Khối 12 học GDQP&AN từ ngày 06/9-09/9
– Bồi dưỡng đội tuyển HSG lớp 10, 11
– Họp chi ủy: 14 h 30 ngày 07/9
– Họp chi bộ: 15h 30 ngày 08/9
– Xây dựng các văn bản chuẩn bị Hội nghị CBVC gởi các tổ góp ý
– Chấm thi HSG vòng 2
– Duyệt KH chủ nhiệm, KH Thư viện, KH Y tế, KH phòng tư vấn tâm lý
– Toàn trường
– Toàn trường
– GV, HS
– Theo phân công
– Chi ủy, BGH
– Đảng viên
– BGH, Công đoàn
 
– Theo QĐ
– Đ/c Ny
 
11/9 – 16/9
(Tuần 2)
 
 
– Tổ chức dạy học theo TKB
– Bồi dưỡng đội tuyển HSG lớp 10, 11 và đội tuyển HSG dự thi quốc gia
– Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ
– Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng đội tuyển HSG dự thi quốc gia THPT
– Phê duyệt chương trình giảng dạy, kế hoạch giáo dục của các tổ chuyên môn, văn phòng
– Xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày
– Báo cáo phòng chống tham nhũng, tiêu cực quý III
– Họp cha mẹ học sinh tại HT A: 14g ngày 16/9 (mỗi lớp cử 1 đại diện là Trưởng hoặc Phó Ban Đại diện CMHS)
– Họp CMHS toàn trường: 8h ngày 17/9
– Toàn trường
– Theo phân công
 
– Đ/c Huệ
– Đ/c Thiện
 
– BGH
 
– BGH
– Đ/c Ny
 
– BGH, GVCN, BĐD  CMHS trường, Trưởng BĐD CMHS các lớp
– GVCN, CMHS
18/9 – 23/9
(Tuần 3)
 
– Tổ chức dạy học theo TKB
– Bồi dưỡng đội tuyển HSG
– Dạy học 2 buổi/ngày
– Toàn trường
– Theo phân công
– Theo phân công
25/9 – 30/9
(Tuần 4)
 
 
– Tổ chức dạy học theo TKB
– Bồi dưỡng đội tuyển HSG
– Họp thống nhất các văn bản chuẩn bị Hội nghị CBVC: 14h 30 ngày 23/9
– Tổng vệ sinh toàn trường
– Toàn trường
– Theo phân công
– BGH, Tổ trưởng, CTCĐ, BTĐT
– ĐT, GVCN, HS

          * Nếu có gì thay đổi Trường sẽ thông báo sau./.

Chia sẻ bài viết