Thông báo lịch thi thử Khối 12

Thông báo lịch thi thử Khối 12
Thông báo lịch thi các môn thi thử khối 12


LỊCH THI THỬ KHỐI 12
Lần 1 (ngày 13/5 – 14/5/2017)
 

Ngày Buổi Thời gian Môn thi
Thứ bảy
13/5/2017
Chiều 14h00 – 16h00 Ngữ Văn (120 phút)
Chủ nhật
14/5/2017
Sáng 7h30 – 9h00 Toán (90 phút)
Tiếng Anh (60 phút)
Chiều 14h00 – 16h30 Bài thi KHTN
Bài thi KHXH