[Thông báo] Lịch thi học kì II, năm học 2018-2019

[Thông báo] Lịch thi học kì II, năm học 2018-2019
Lịch thi học kì II, năm học 2018-2019Ngày Buổi Môn thi Thời gian
làm bài
Giờ tập trung hs Giờ phát đề thi cho HS Giờ bắt đầu
làm bài
Giờ kết thúc
làm bài
Thứ 3
9/4/2019
Khối 12
Chiều Ngữ Văn 90 phút 13h45 14h00 14h05 15h35
Thứ 4
10/4/2019
Khối 12
Chiều Toán
Tiếng Anh
90 phút
60 phút
13h45
15h50
14h00
15h55
14h05
16h00
15h35
17h00
11/4/2019 Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Thứ 6
12/4/2019
Khối 12
Chiều Vật Lý
Hóa học
Sinh học
50 phút
50 phút
50 phút
13h45
15h00
16h05
14h00
15h05
16h10
14h05
15h10
16h15
14h55
16h00
17h10
Thứ 7
13/4/2019
Khối 12
Chiều Lịch sử
Địa lý
GDCD
50 phút
50 phút
50 phút
13h45
15h00
16h05
14h00
15h05
16h10
14h05
15h10
16h15
14h55
16h00
17h10