[Thông báo] Lịch thi học kì II khối 10-11, năm học 2018-2019

[Thông báo] Lịch thi học kì II khối 10-11, năm học 2018-2019
Lịch thi học kì II khối 10-11, năm học 2018-2019


Ngày Buổi Môn thi Thời gian
làm bài
Giờ tập trung hs Giờ phát đề thi cho HS Giờ bắt đầu
làm bài
Giờ kết thúc
làm bài
06/05/2019 Chiều Ngữ Văn
GDCD
90 phút
45 phút
13h45
15h45
13h55
15h55
14h00
16h00
15h30
16h45
07/05/2019 Chiều Toán
Địa lý
90 phút
45 phút
13h45
15h45
13h55
15h55
14h00
16h00
15h30
16h45
08/05/2019   Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ
09/05/2019 Chiều Vật Lý
Sinh học
45 phút
45 phút
13h45
15h00
13h55
15h05
14h00
15h10
14h45
15h55
10/05/2019 Chiều Tiếng Anh
Lịch Sử
45 phút
45 phút
13h45
15h00
13h55
15h05
14h00
15h10
14h45
15h55
11/05/2019 Chiều Hóa học 45 phút 13h45 13h55 14h00 14h45