[THÔNG BÁO] V/v phúc khảo bài thi khối 12

[THÔNG BÁO] V/v phúc khảo bài thi khối 12
Thông báo về việc phúc khảo bài thi khối 12


 Học sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể đăng ký phúc khảo qua hình thức sau:
- Đăng ký phúc khảo trực tuyến tại địa chỉ 
https://goo.gl/4SeKqF  
Hoặc 
Nộp đơn phúc khảo trực tiếp tại p.Văn thư

Thời gian nhận phúc khảo: đến 15h00 ngày Chủ nhật 06/5/2018.