[Thông báo HS 12] Nhận giấy Chứng nhận TN tạm thời, giấy CN kết quả thi

[Thông báo HS 12] Nhận giấy Chứng nhận TN tạm thời, giấy CN kết quả thi
Nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời), Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2018

Học sinh khối 12 liên hệ phòng Văn thư để nhận Giấy chứng nhận Tốt nghiệp (tạm thời), Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2018.
- Khi nhận đem theo: Giấy CMND; Hộ khẩu và giấy CMND (Nếu đi nhận hộ)
- Thời gian nhận từ ngày 14/7/2018 đến ngày 19/7/2018 (Thời gian làm việc: Sáng 08 giờ - 11 giờ; Chiều: 14 giờ - 16 giờ 30)