Thông báo điều chỉnh Khu vực ưu tiên - Đối tượng ưu tiên

Thông báo điều chỉnh Khu vực ưu tiên - Đối tượng ưu tiên
Học sinh K12 có nguyện vọng điều chỉnh Khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên trong xét tuyển


Học sinh K12 có nguyện vọng điều chỉnh Khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên trong xét tuyển liên hệ p.CNTT hoặc cô Đông Hà để điều chỉnh:

- Thủ tục điều chỉnh gồm có: Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, và các giấy tờ minh chứng liên quan.
- Thời gian nhận điều chỉnh: đến trước 11 giờ ngày 14/7/2017
(Tải Mẫu phiếu điều chỉnh)
* Sau thời gian này sẽ không nhận điều chỉnh nữa, mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết./.