[THÔNG BÁO] Thời gian điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT, Đối tượng ưu tiên

[THÔNG BÁO] Thời gian điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT, Đối tượng ưu tiên
Thời gian điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT, Đối tượng ưu tiên - Chính thức


Học sinh K12 có nguyện vọng thay đổi Nguyện vọng ĐKXT hay điều chỉnh Khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên trong xét tuyển liên hệ p.CNTT:

- Thủ tục điều chỉnh gồm có: Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, và các giấy tờ liên quan (theo hướng dẫn).
- Thời gian nhận Phiếu điều chỉnh: Vì trường tổ chức Trại hè Phương Nam nên p.CNTT sẽ nhận điều chỉnh từ ngày 20/7/2018 đến trước 17giờ00 ngày 28/7/2018. (Trong giờ làm việc Sáng: 7h30 – 10h30; Chiều: 14h – 16h30)
(Tải Mẫu phiếu điều chỉnh)
(Xem Hướng dẫn)
* Học sinh thực hiện đúng thời gian đã thông báo./.