Mã Đăng Nhập Trang Thông Tin Thi THPT QG 2017

Mã Đăng Nhập Trang Thông Tin Thi THPT QG 2017
Danh sách mã đăng nhập vào trang Thisinh.thithptquocgia.edu.vn

Học sinh không nhận được mail thông báo mã đăng nhập, vào xem Mã đăng nhập bên dưới để truy cập vào trang http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn kiểm tra thông tin phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia 2017

* Lưu ý những học sinh đã đổi Mã đăng nhập sẽ không có trong danh sách bên dưới.

---- XEM MÃ ĐĂNG NHẬP ----

Lớp 12TOAN

Lớp 12Tin

Lớp 12Ly

Lớp 12HOA 1

Lớp 12HOA 2

Lớp 12Sinh

Lớp 12VAN

Lớp 12ANH 1

Lớp 12ANH 2

Lớp 12A1

Lớp 12A2