Lịch Truy Cập Kiểm Tra Thông Tin Phiếu ĐKDT THPT QG 2017

Lịch Truy Cập Kiểm Tra Thông Tin Phiếu ĐKDT THPT QG 2017
Học sinh xem lịch truy cập kiểm tra và kí xác nhận thông tin Phiếu đăng ký dự thi THPT QG 2017 như sau:

LỊCH KIỂM TRA THÔNG TIN
ĐĂNG KÝ DỰ THI THPT QG 2017
KHỐI 12
--------------------------
 
Học sinh xem lịch truy cập kiểm tra và kí xác nhận thông tin Phiếu đăng ký dự thi THPT QG 2017 như sau:
 
* Thời gian: Chiều thứ Hai – ngày 17/4/2017
* Địa điểm: Theo phân công (phòng Tin học 2, Tin học 3).
* Ghi chú học sinh:
- Đi đúng thời gian trong lịch, có mặt trước giờ quy định 5 phút.      
- Học sinh KHÔNG ĐƯỢC VẮNG MẶT.
 

STT Thời gian Phòng Lớp – Sỉ số Ghi chú
1 14 giờ 00 Tin học 3 12A1 (39 học sinh)  
2 14 giờ 15 Tin học 3
Tin học 2
12Hóa 2 (37 học sinh)
12Tin (26 học sinh)
 
3 14 giờ 30 Tin học 3
Tin học 2
12Toán (34 học sinh)
12Lý (27 học sinh)
 
4 14 giờ 45 Tin học 3
Tin học 2
12Sinh (34 học sinh)
12Anh 2 (29 học sinh)
 
5 15 giờ 00 Tin học 3
Tin học 2
12Hóa 1 (35 học sinh)
12Văn (32 (học sinh)
 
6 15 giờ 15 Tin học 3
Tin học 2
12A2 (35 học sinh)
12Anh 1 (28 học sinh)