TRA CỨU HỒ SƠ THÍ SINH ĐÃ DỰ THI TỐT NGHIỆP THPT
TỈNH KIÊN GIANG

  [Về trang chủ xem tin tức]


 * Dữ liệu hiện có:
 - THPT: từ năm học 2001-2002 đến 2020-2021 (cập nhật ngày 11/5/2022)
 - GDTX: từ năm học 2005-2006 đến 2020-2021 (cập nhật ngày 11/5/2022)


 Nhập Năm học:       (yyyy-yyyy)
 Nhập Hệ học:          (THPT hoặc GDTX)
 Nhập Họ và tên (không dấu):   (nguyen gia dang or NGUYEN GIA DANG)
                                
lượt truy cập
lượt truy cập

Phòng Khảo thí và Quản lý CLGD - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang