SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG
     TRANG THÔNG TIN KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG
TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2022Ngày 24/7/2022 sẽ có kết quả thi!

Thí sinh nhập số báo danh vào ô dưới đây
 
 Số báo danh                     
 
                                           

lượt truy cập
lượt truy cập cập

Phòng Khảo thí và Quản lý CLGD - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang