Thông báo nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10 (2022-2023)

Thông báo nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10 (2022-2023)
Thông báo nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10 (2022-2023)

I. Thời gian, địa điểm
1. Thời gian: từ ngày 22/6/2022 đến ngày 25/6/2022.
2. Địa điểm: nhà đa năng trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt.
II. Hồ sơ nhập học
1. Bản chính học bạ cấp trung học cơ sở.
2. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
3. Bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời.
4. Các loại giấy tờ ưu tiên khác (nếu có): Giấy chứng nhận con thương binh, bệnh binh, chất độc da cam, mất sức lao động, mồ côi, hộ nghèo, cận nghèo...
5. Thẻ bảo hiểm y tế của học sinh (không cần công chứng).
6. Phong bì đựng 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (mặt sau của ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh).
III. Một số vấn đề khác
Học sinh đăng ký ở ký túc xá và đo đồng phục khi đến nộp hồ sơ nhập học./.