Cung cấp thông tin học sinh trúng tuyển lớp 10 (2022-2023)

Cung cấp thông tin học sinh trúng tuyển lớp 10 (2022-2023)
Cung cấp thông tin học sinh trúng tuyển lớp 10 (2022-2023)

Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2022-2023 cung cấp thông tin theo mẫu tại đường dẫn: 

>>> https://forms.gle/6jVbSD3V6pMnKLPF8 <<<

Hoàn thành cung cấp thông tin trước ngày 05/7/2022