[Thông báo HS 12] Nhận giấy CN Tốt nghiệp tạm thời, CN kết quả thi, Học bạ

[Thông báo HS 12] Nhận giấy CN Tốt nghiệp tạm thời, CN kết quả thi, Học bạ
[Thông báo HS 12] Nhận giấy CN Tốt nghiệp tạm thời, CN kết quả thi, Học bạ...

Học sinh khối 12 liên hệ phòng Văn thư để nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; Chứng nhận kết quả thi Tốt nghiệp THPT 2020; Học bạ THPT.
- Khi nhận đem theo: Giấy CMND; Hộ khẩu và giấy CMND (Nếu đi nhận hộ)
- Thời gian nhận từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020 (Thời gian làm việc: Từ Thứ hai - thứ Sáu; Sáng 08 giờ - 10 giờ 30; Chiều: 14 giờ - 16 giờ 30)

Lưu ý: Học sinh đã đăng ký nhận hồ sơ qua Bưu điện nhà trường đã chuyển, học sinh không cần phải đến trường.THÔNG BÁO TRẢ SÁCH

 

NHỮNG BẠN HỌC SINH KHỐI 12 NĂM HỌC 2019-2020 CÒN NỢ SÁCH, KHI ĐI NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP VUI LÒNG MANG THEO SÁCH GIÁO KHOA VÀ SÁCH THAM  KHẢO ĐỂ TRẢ LẠI CHO THƯ VIỆN. 

ĐÔNG THỜI NHÀ TRƯỜNG CŨNG PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TẶNG SÁCH CHO THƯ VIỆN, RẤT MONG CÁC BẠN NHIỆT TÌNH ỦNG HỘ.