Kế hoạch công tác tháng 7/2021

Kế hoạch công tác tháng 7/2021
Kế hoạch công tác tháng 7/2021


 
Thời gian/Tuần Nội dung công việc Người thực hiện
05/7 – 10/7
 
- Gửi bảng dự kiến phân công chuyên môn của tổ qua mail hiệu trưởng trước ngày 05/7/2021

- Ngày 06, 7, 8/2021: Giáo viên coi thi Thi TN THPT 2021

- Đội tuyển HSG được nghỉ từ ngày 04/7/2021 -18/7/2021
- TTCM

 - Theo QĐ Sở GDĐT
 
- Giáo viên, HSG
12/7 – 17/7
 
- Ôn thi đội tuyển HSG
- Giáo viên chấm thi TN THPT 2021
- Hoàn thành phân công chuyên môn HKI năm học 2021-2022
- Theo phân công
- Theo QĐ Sở GDĐT
- BGH
19/7 – 24/7
 
- Ôn thi đội tuyển HSG
- Sắp xếp, chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới
- Theo phân công
- BGH
26/7 – 31/7
 
- Ôn thi đội tuyển HSG
- Trước ngày 26/7: Công bố kết quả thi TN THPT 2021
- Theo phân công
- Sở GDĐT
* Nếu có gì thay đổi Trường sẽ thông báo sau./.