Facebook | Thống kê | Tìm kiếm | Liên hệ

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10, Năm học 2016 - 2017

Đăng lúc: Thứ tư - 04/05/2016 21:22 - Người đăng bài viết: Admin
Thông báo tuyển sinh vào lớp 10, Năm học 2016 - 2017

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10, Năm học 2016 - 2017

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2016-2017 với những nội dung như sau:THÔNG BÁO

Tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên
Huỳnh Mẫn Đạt, năm học 2016-2017
    
Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên, ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGD&ĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Căn cứ vào Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 v/v sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Căn cứ vào công văn số 1197/UBND-VHXH ngày 24 tháng 03 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang  về việc chấp thuận Kế hoạch tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 THCS, lớp 10 THPT năm học 2016-2017.
Căn cứ vào kế hoạch số 415/KH-SGDĐT ngày 18 tháng 03 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc tuyển sinh lớp 6 THCS, lớp 10 trung học phổ thông và THPT chuyên năm học 2016-2017.
Căn cứ vào Công văn số 610/SGDĐT-KT&KĐCLGD ngày 22/4/2016 của Sở GD&ĐT Kiên Giang về việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017.
Nay trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2016-2017 với những nội dung như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển sinh:   385 học sinh, Số lớp: 11, trong đó:
-  Chuyên Toán : 35 hs (1 lớp)                 -  Chuyên Tin:  35 hs (1 lớp )
-  Chuyên Lý     : 35 hs (1 lớp)                 -  Chuyên Hoá: 70 hs (2 lớp)         
-  Chuyên Sinh  : 35 hs (1 lớp)                 -  Chuyên Văn: 35 hs  (1 lớp)
-  Chuyên Sử-Địa: 35 hs (1 lớp)               -  Chuyên Anh: 70 hs  (2 lớp)
-  Không chuyên:  35 hs (1 lớp)       
2. Hồ sơ dự thi:
- Đơn xin dự tuyển sinh ( theo mẫu).
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ .
- Bằng tốt nghiệp THCS (bản sao hoặc bản công chứng) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời năm 2016 do cơ sở giáo dục cấp.
- Học bạ cấp THCS (bản chính)
- Hai ảnh cỡ 3x4 (kiểu ảnh chứng minh, mặt sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh).
- Đối với người đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước, phải có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn vào đơn xin dự tuyển sinh về việc người dự tuyển không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay đang phải chấp hành hình phạt; còn lại do Ban giám hiệu nhà trường ký xác nhận.
* Để tránh trường hợp không thống nhất giữa học bạ, bằng tốt nghiệp, giấy khai sinh, yêu cầu thí sinh dự thi bổ sung vào hồ sơ dự tuyển bản photo hộ khẩu thường trú (không phải công chứng) để nhà trường kiểm tra, đối chiếu sự chính xác, hợp lệ của học bạ, bằng tốt nghiệp, giấy khai sinh, hộ khẩu đảm bảo tính chính xác.
3. Điều kiện dự tuyển:
a. Học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang ;
b. Học sinh xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên .
c.  Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.  
d. Tuổi từ 15 đến 17 tuổi (sinh năm 1999 đến 2001). Giấy khai sinh của học sinh phải có đủ ngày tháng năm sinh.
e. Các trường hợp sau đây được vào cấp học ở tuổi cao hơn tuổi qui định:
+ Được cao hơn 1 tuổi với học sinh là nữ;
+ Được cao hơn 3 tuổi với học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh bị khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; học sinh ở nước ngoài về nước.
g. Nếu thuộc nhiều trường hợp qui định tại các điểm nêu trên chỉ được áp dụng một qui định cho một trong các trường hợp đó.
4. Phương thức tuyển sinh
a. Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển theo quy định ở Mục 3.
 - Việc sơ tuyển để chọn học sinh tham gia thi tuyển vòng 2 được căn cứ vào các tiêu chí sau:
+ Kết quả tham gia thi tài năng trong phạm vi tổ chức của địa phương, toàn quốc, khu vực và quốc tế.
+ Kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực 4 năm cấp trung học cơ sở;
+ Kết quả tốt nghiệp trung học cơ sở.
b. Vòng 2: Thi tuyển
*  Môn thi và đề thi:
+ Môn thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn chuyên. Nếu môn chuyên là môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh thì ở mỗi môn học này học sinh phải dự thi 2 bài: 1 bài thi không chuyên và 1 bài thi chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn.
+ Đề thi: Đề thi ra theo hình thức tự luận. Riêng môn chuyên Tiếng Anh được áp dụng các hình thức thi phù hợp.
* Thang điểm thi và hệ số điểm bài thi:
+ Điểm bài thi tính theo thang điểm 10.
+ Hệ số điểm bài thi: Điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các bài thi môn chuyên tính hệ số 2.
* Điểm xét tuyển:
+ Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số);   
+ Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên và môn chuyên (điểm các bài thi đều tính hệ số 1).
* Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.
* Cách xét tuyển:
+ Xét tuyển vào lớp chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.
+ Xét tuyển vào lớp không chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu các lớp không chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên tham gia tính điểm xét tuyển vào lớp không chuyên cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.
6. Xét nguyện vọng:
+ Nguyện vọng 1: Vào lớp có môn chuyên đăng kí dự thi;
+ Nguyện vọng 2: Vào lớp không chuyên của trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt.
+ Nguyện vọng 3: Vào lớp chuyên của trường THPT Nguyễn Trung Trực hoặc lớp chuyên của trường THPT Nguyễn Hùng Sơn hoặc trường THPT Võ Văn Kiệt (điểm trúng tuyển phải cao hơn 2 điểm)
+ Nguyện vọng 4: Vào các lớp không chuyên của trường THPT Nguyễn Trung Trực hoặc trường THPT Nguyễn Hùng Sơn hoặc một trường THPT khác trong tỉnh
+ Riêng học sinh thi vào chuyên Toán có thêm nguyện vọng qua lớp chuyên Tin
7. Chế độ khuyến khích:
- Học sinh đạt giả Nhất, Nhì, Ba trong các cuộc thi cấp tỉnh năm học 2015 – 2016: Học sinh giỏi lớp 9 THCS; Khoa học kỹ thuật; học sinh giỏi giải Toán trên máy tính cầm tay; Olympic Tiếng Anh Internet (IOE); giải Toán trên Internet được cộng điểm khuyến khích (giải Nhất: cộng 4 điểm; giải Nhì: cộng 3 điểm; giải Ba: cộng 2 điểm)
- Tổng điểm khuyến khích không quá 4 điểm.
8. Điều kiện tuyển thẳng vào trường THPTchuyên Huỳnh Mẫn Đạt
* Học sinh được quyền tuyển thẳng vào lớp chuyên phải có đủ các điều kiện sau:
- Học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các cuộc thi:
+ Học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh; Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2015-2016;
+ Học sinh giỏi đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi học sinh giỏi giải Toán trên máy tính cầm tay cấp khu vực năm học 2015-2016;
+ Học sinh giỏi đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi Olympic “tài năng tiếng Anh”, tiếng Anh trên internet lớp 9, giải Toán trên internet lớp 9 cấp quốc gia năm học 2015-2016.
- Có môn hoặc lĩnh vực đạt giải là môn chuyên xin tuyển vào trường.
- Học sinh có hộ khẩu thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang.
- Xếp loại cuối năm các lớp 6,7,8,9 về hạnh kiểm là loại tốt, về học lực là loại giỏi.
- Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở là loại giỏi.
9. Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển, sơ tuyển
- Nộp hồ sơ từ ngày 18/5 đến hết ngày 04/6/2016 tại trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt- Lô E, Khu Lấn biển, phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
- Thời gian phát hành hồ sơ từ ngày 14/5/2016.
- Sơ tuyển: Hoàn thành trước ngày 4/6/2016.
- Học sinh tập trung tại phòng thi để sinh hoạt nội quy thi và nhận giấy báo dự thi lúc 15h30 phút ngày 9/6/2016.
- Ngày thi tuyển: 10,11,12/6/2016.
10. Lịch thi tuyển và thời gian làm bài:
 

Ngày thi Buổi Môn thi Thời gian làm bài Giờ tập trung hs Giờ mở bì đề thi Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài Giờ kết thúc làm bài
Thứ Sáu
10/6/2016
Sáng Văn 120 phút 07 giờ 00 07 giờ 30 07 giờ 45 07 giờ 50 09 giờ 50
Chiều Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 00 14 giờ 30 14 giờ 45 14 giờ 50 15 giờ 50
Thứ Bảy
11/6/2016
Sáng Toán 120 phút 07 giờ 00 07 giờ 30 07 giờ 45 07 giờ 50 09 giờ 50
Chủ nhật
12/6/2016
Sáng
(môn chuyên)
Toán, Lý, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, Hoá 150 phút 07 giờ 00 07 giờ 30 07 giờ 45 07 giờ 50 10 giờ 20
      
* Có vấn đề gì chưa rõ về tuyển sinh, học sinh, PHHS liên hệ với nhà trường trong giờ làm việc để được hướng dẫn hoặc truy cập vào Website: thpt-huynhmandat-kiengiang.edu.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0773.775.996; 077.3775.999 để biết thông tin.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 136 trong 39 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
 Xem bản: Desktop | Mobile
Copyright @ Phòng CNTT
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Lô E4-5 Trần Công Án, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
---||||----