Facebook | Thống kê | Tìm kiếm | Liên hệ

Thông báo tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt năm học 2022-2023

Đăng lúc: Thứ tư - 23/03/2022 07:42 - Người đăng bài viết: Admin
Thông báo tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt năm học 2022-2023

Thông báo tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt năm học 2022-2023

Thông báo tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt năm học 2022-2023

Căn cứ Thông tư số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường trung học phổ thông chuyên; Kế hoạch số 3441/KH-SGDĐT ngày 16/12/2021 của Sở GDĐT Kiên Giang về việc tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở (THCS), lớp 10 trung học phổ thông (THPT) và THPT chuyên năm học 2022-2023; Hướng dẫn số 669/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 17/3/2022 của Sở GDĐT Kiên Giang về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023;
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 như sau:
          1. Đối tượng, độ tuổi, điều kiện dự tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh
1.1. Đối tượng
Học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở năm 2022 trên phạm vi toàn tỉnh.
1.2. Độ tuổi
- Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi.
- Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.
          - Các trường hợp sau đây được vào cấp học ở tuổi cao hơn tuổi quy định:
+ Được cao hơn 1 tuổi với học sinh là nữ.
          + Được cao hơn 3 tuổi với học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh bị khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; học sinh ở nước ngoài về nước.
1.3. Điều kiện dự tuyển
Học sinh xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên và xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên. 
1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh
Tuyển sinh 12 lớp 10 năm học 2022-2023 gồm 425 học sinh, trong đó:
- Chuyên Toán: 70 hs (2 lớp)            - Chuyên Tin: 35 hs (1 lớp)
- Chuyên Lý: 35 hs (1 lớp)                - Chuyên Hoá: 70 hs (2 lớp)
- Chuyên Sinh: 35 hs (1 lớp)             - Chuyên Anh: 70 hs (2 lớp)
          - Chuyên Văn: 35 hs (1 lớp)             - Chuyên Sử-Địa: 35 hs (1 lớp)
- Lớp không chuyên: 40 hs (01 lớp)       
2. Đăng ký nguyện vọng dự tuyển
- Nguyện vọng 1: vào lớp có môn chuyên đăng ký dự thi. Học sinh thi vào lớp chuyên Toán có thêm nguyện vọng vào lớp chuyên Tin học; học sinh thi vào lớp chuyên Ngữ văn có thêm nguyện vọng vào lớp chuyên Sử-Địa.
- Nguyện vọng 2: vào lớp không chuyên của trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt.
3. Quy định môn thi, nội dung, hình thức, thời gian làm bài thi
3.1. Môn thi
- Gồm 04 bài thi: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và môn chuyên. Nếu môn chuyên là Toán, Ngữ văn hoặc tiếng Anh thì mỗi môn này thí sinh phải thi 02 bài thi: 01 bài thi không chuyên và 01 bài thi chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn.
- Môn thi chuyên của lớp chuyên Tin học: học sinh có thể chọn thi phần lập trình (có định dạng tương tự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9) hoặc chọn thi bài thi môn Toán chuyên.
3.2. Nội dung, hình thức bài thi
- Nội dung bài thi trong phạm vi chương trình THCS, chủ yếu trong chương trình lớp 9 và thực hiện theo nội dung đã được điều chỉnh tại Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022. Bài thi không bao gồm các nội dung được hướng dẫn: học sinh tự đọc, học sinh tự học, học sinh tự làm.
- Bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận.
- Bài thi môn Toán, tiếng Anh theo hình thức kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan.
- Bài thi môn chuyên theo hình thức tự luận hoặc kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan.
3.3. Thời gian làm bài thi
Bài thi môn Toán và Ngữ văn: 120 phút; Bài thi môn tiếng Anh: 60 phút; Bài thi môn chuyên: 150 phút.
4. Điểm xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển
4.1. Đối với lớp 10 chuyên
Điểm xét tuyển = Tổng điểm của 3 bài thi không chuyên (hệ số 1) + điểm bài thi chuyên (hệ số 2).
4.2. Đối với lớp 10 không chuyên
Điểm xét tuyển = Tổng điểm của 3 bài thi không chuyên (không nhân hệ số).
4.3. Nguyên tắc xét tuyển
- Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.0.
- Cách xét tuyển:
+ Xét tuyển vào lớp chuyên: căn cứ điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Xét tuyển riêng cho từng lớp chuyên, xét xong các lớp chuyên sau đó xét tuyển vào lớp không chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn theo thứ tự ưu tiên sau: có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.
+ Xét tuyển vào lớp không chuyên: căn cứ điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu lớp không chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.
5. Hồ sơ đăng ký dự thi
- Đơn xin dự tuyển vào lớp 10 (theo mẫu của Trường).
          - Bản chính học bạ cấp THCS.
          - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
          - Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời.
- Bản phô tô hộ khẩu gia đình (không phải công chứng) hoặc giấy xác nhận nơi cư trú thực tế của học sinh.
          - Phong bì đựng 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (mặt sau của ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh).
6. Lịch thực hiện
- Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 30/5/2022: học sinh thực hiện đăng ký tuyển sinh vào trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt trên phần mềm tuyển sinh đầu cấp tại trường THCS đang học theo hướng dẫn của Phòng KT&QLCLGD Sở GDĐT Kiên Giang (sẽ có hướng dẫn cụ thể sau).
- Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 30/5/2022 (trừ chủ nhật): phát hành đơn xin dự tuyển sinh vào lớp 10 và thu hồ sơ đăng ký tại văn phòng trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt để thực hiện sơ tuyển theo quy định.
- Ngày 31/5/2022: công bố học sinh đủ điều kiện thi tuyển trên trang website: thpt-huynhmandat-kiengiang.edu.vn và duyệt tiếp nhận dữ liệu học sinh đủ điều kiện thi tuyển trên phần mềm tuyển sinh.
- 15 giờ ngày 05/6/2022: Học sinh tập trung tại phòng thi để sinh hoạt nội quy thi và nhận giấy báo dự thi.
- Ngày thi: 06-07/6/2022 (lịch thi cụ thể sẽ thông báo sau).
- Công bố kết quả thi: trước ngày 13/6/2022.
          7. Tổ chức tư vấn tuyển sinh
          Nhà trường trân trọng mời quý phụ huynh và các em học sinh lớp 9 dự buổi tư vấn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt năm học 2022-2023.
          - Tổ chức bằng hình thức livestream được phát trực tiếp trên fanpage Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt.
          - Thời gian: từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 ngày 08/5/2022.
          - Nội dung tư vấn: Thông tin chi tiết về kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 của nhà trường, điều kiện dự thi và phương thức xét tuyển, hướng dẫn chi tiết cách làm hồ sơ dự thi; thông tin cụ thể về việc ở nội trú khi tham gia học tập tại Trường; tư vấn những thông tin cần thiết về tổ chức hoạt động dạy học của nhà trường, các hoạt động ngoại khoá, rèn luyện kỹ năng sống; hoạt động nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia; về cơ sở vật chất của nhà trường, chế độ chính sách đối với học sinh trường chuyên,…
Mọi chi tiết xin liên hệ: văn phòng Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Địa chỉ: Lô E 4-5 đường Trần Công Án, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. Điện thoại: 02973.775.996; 02973.775.999./.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 38 trong 9 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
 Xem bản: Desktop | Mobile
Copyright @ Phòng CNTT
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Lô E4-5 Trần Công Án, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
---||||----