Facebook | Thống kê | Tìm kiếm | Liên hệ

[Kế hoạch] Tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019

Đăng lúc: Thứ tư - 04/04/2018 15:18 - Người đăng bài viết: Admin
[Kế hoạch] Tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019

[Kế hoạch] Tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019


Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 sửa đổi bổ sung điều 23, 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên;
Căn cứ kế hoạch số 425/KH-SGDĐT ngày 21/3/2018 của Sở GDĐT Kiên Giang về việc tuyển sinh lớp 6 THCS, lớp 10 trung học phổ thông và THPT chuyên năm học 2017-2018; Kế hoạch số 500/SGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Sở GDĐT Kiên Giang về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018-2019;
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 như sau:
            I. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
   1. Điều kiện dự tuyển
   1.1. Học sinh xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên.
   1.2. Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.
   1.3. Tuổi từ 15 đến 17 tuổi (sinh năm 2001 đến 2003). Giấy khai sinh của học sinh phải có đủ ngày tháng năm sinh.
   1.4. Các trường hợp sau đây được vào cấp học ở tuổi cao hơn tuổi qui định:
   - Được cao hơn 1 tuổi với học sinh là nữ.
   - Được cao hơn 3 tuổi với học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh bị khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; học sinh ở nước ngoài về nước.
   - Nếu thuộc nhiều trường hợp qui định tại các điểm nêu trên chỉ được áp dụng một qui định cho một trong các trường hợp đó.
2. Chỉ tiêu tuyển sinh 
Tuyển sinh 11 lớp 10 năm học 2018-2019 gồm 390 học sinh, trong đó:
-  Chuyên Toán: 35 hs (1 lớp)                      
-  Chuyên Tin: 35 hs (1 lớp)
-  Chuyên Lý: 35 hs (1 lớp)                 
-  Chuyên Hoá: 70 hs (2 lớp)         
-  Chuyên Sinh: 35 hs (1 lớp)                       
-  Chuyên Văn: 35 hs (1 lớp)
-  Chuyên Anh: 70 hs (2 lớp)
-  Lớp chuyên ghép Sử-Địa: 35 hs (1 lớp)      
-  Lớp không chuyên: 40 hs (01 lớp)
            II. THI TUYỂN
1. Hồ sơ đăng ký dự thi
   - Đơn xin dự tuyển sinh (theo mẫu).
   - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
   - Bằng tốt nghiệp THCS (bản sao hoặc bản công chứng) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời năm 2018 do cơ sở giáo dục cấp.
   - Học bạ cấp THCS (bản chính).
   - Ba ảnh cỡ 3x4 (kiểu ảnh chứng minh, mặt sau của ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh).
   - Bản bản photo hộ khẩu thường trú (không phải công chứng).
   2. Phương thức tuyển sinh
   2.1. Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển theo quy định ở Mục 1.
   - Việc sơ tuyển để chọn học sinh tham gia thi tuyển vòng 2 được căn cứ vào các tiêu chí sau:
   + Kết quả tham gia thi tài năng trong phạm vi tổ chức của địa phương, toàn quốc, khu vực và quốc tế.
+ Kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực 4 năm cấp trung học cơ sở.
+ Kết quả tốt nghiệp trung học cơ sở.
   2.2. Vòng 2: Thi tuyển
- Môn thi:
+ Thi viết 4 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn chuyên. Nếu môn chuyên là môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh thì ở mỗi môn học này học sinh phải dự thi 2 bài: 1 bài thi không chuyên và 1 bài thi chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn.
+ Lớp chuyên Tin học, môn chuyên được quy định là môn Toán.
- Thời gian làm bài:
+ Môn không chuyên (hệ số 1): Toán, Ngữ văn mỗi môn 120 phút; môn tiếng Anh 60 phút.
+ Môn chuyên (hệ số 2): 150 phút.
- Nội dung thi: nằm trong chương trình THCS, chủ yếu là lớp 9.
- Hình thức thi:
+ Tất cả các bài thi: thi theo hình thức tự luận.
+ Môn Tiếng Anh làm bài ngay trên đề thi.
+ Môn Tiếng Anh chuyên có phần thi nghe.
- Cách tính điểm thi tuyển:
   + Điểm thi tuyển vào lớp chuyên là tổng  điểm 4  bài thi Toán,  Ngữ văn, tiếng Anh và điểm môn Chuyên, trong đó điểm môn chuyên nhân hệ số 2.
+ Điểm thi tuyển vào lớp không chuyên là tổng điểm 3 bài thi Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, trong đó môn Toán và Ngữ văn nhân hệ số 2.
- Nguyên tắc xét tuyển:
Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.
- Cách xét tuyển:
+ Xét tuyển vào lớp chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Xét tuyển riêng cho từng lớp chuyên, xét xong các lớp chuyên sau đó xét tuyển vào lớp không chuyên.
Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên cuối năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.
+ Xét tuyển vào lớp không chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu các lớp không chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên cao hơn; điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.
3. Xét nguyện vọng:
- Nguyện vọng 1: vào lớp có môn chuyên đăng ký dự thi. Học sinh thi vào chuyên Toán có thêm nguyện vọng vào lớp chuyên Tin học; học sinh thi vào chuyên Ngữ văn có thêm nguyện vọng vào lớp chuyên Sử-Địa.
- Nguyện vọng 2: vào lớp không chuyên của trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt.
- Nguyện vọng 3: vào lớp chuyên trường THPT Nguyễn Trung Trực.
- Nguyện vọng 4:  vào một trường THPT khác trong tỉnh (kể cả lớp không chuyên trường THPT Nguyễn Trung Trực).
* Lưu ý: Điểm trúng tuyển nguyện vọng ở trường khác (không phải trường đăng ký dự thi) phải cao hơn điểm chuẩn 2 điểm.
III. TUYỂN THẲNG VÀO TRƯỜNG CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT
Học sinh có đủ các điều kiện sau:
- Có hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
- Đạt một trong các giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh; cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông cấp tỉnh và có môn hoặc lĩnh vực đạt giải là môn chuyên xin tuyển vào trường.
- Xếp loại hạnh kiểm tốt, học lực giỏi của cả 4 năm học ở các lớp 6, 7, 8, 9.
IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
- Từ ngày 15/5/2018  đến ngày 25/5/2018: Phát hành đơn tuyển sinh và thu hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 tại trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt.
- Sơ tuyển: Hoàn thành trước ngày 28/5/2018.
- Lúc 15h30 phút ngày 03/6/2018: Học sinh tập trung tại phòng thi để sinh hoạt nội quy thi và nhận giấy báo dự thi.
- Ngày thi tuyển: 4,5,6/6/2018 (thứ 2,3,4).
Thực hiện theo lịch của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (sẽ thông báo sau).
          - Mọi chi tiết xin liên hệ tại Văn phòng trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Lô E 4-5, Khu Lấn biển, phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 0773.775.996; 077.3775.999.
Website: thpt-huynhmandat-kiengiang.edu.vn    
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Phạm Ngọc Thiện
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 34 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
 Xem bản: Desktop | Mobile
Copyright @ Phòng CNTT
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Lô E4-5 Trần Công Án, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
---||||----