Facebook | Thống kê | Tìm kiếm | Liên hệ

KẾ HOẠCH Tuyển sinh lớp 6 THCS, lớp 10 THPT và THPT chuyên năm học 2021-2022

Đăng lúc: Thứ sáu - 25/12/2020 12:08 - Người đăng bài viết: Admin
KẾ HOẠCH Tuyển sinh lớp 6 THCS, lớp 10 THPT và THPT chuyên  năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH Tuyển sinh lớp 6 THCS, lớp 10 THPT và THPT chuyên năm học 2021-2022

Sở GDĐT xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở (THCS), lớp 10 trung học phổ thông (THPT) và lớp 10 THPT chuyên năm học 2021-2022 với các nội dung như sau:
XEM CHI TIẾT VĂN BẢNCăn cứ  Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo văn bản hợp nhất tại Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Phổ thông Dân tộc nội trú (DTNT) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên ban hành kèm theo văn bản hợp nhất tại tại Thông tư số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;
Căn cứ vào những điểm sửa đổi, bổ sung của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;
Căn cứ tình hình cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên hiện có của các trường trung học trên địa bàn tỉnh, Sở GDĐT xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở (THCS), lớp 10 trung học phổ thông (THPT) và lớp 10 THPT chuyên năm học 2021-2022 với các nội dung như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phổ cập giáo dục THCS trên từng địa bàn;
2. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cấp THCS, THPT; nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh;
3. Thực hiện có hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS;
4. Phát triển quy mô học sinh gắn với xây dựng trường trọng điểm, trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày;
5. Công tác tuyển sinh phải đảm bảo tính chính xác, công bằng, khách quan.
II. Kế hoạch tuyển sinh
1. Lớp 6 THCS
1.1. Phương thức tuyển sinh
- Tuyển sinh lớp 6 theo phương thức xét tuyển.
- Đối với trường có số lượng học sinh đăng ký vào lớp 6 nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh (kể cả học sinh trái tuyến): Phòng GDĐT căn cứ vào các qui định hiện hành và điều kiện của đơn vị, xây dựng phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh, trình cấp thẩm quyền địa phương phê duyệt.
- Đối với trường tuyển sinh lớp 6 bằng phương thức kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh: Phòng GDĐT cần có phương án cộng điểm khuyến khích cho học sinh có điểm khảo sát môn tiếng Anh lớp 5 (từ 8 điểm trở lên) hoặc học sinh có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương trình độ bậc 1 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam) trở lên.
1.2. Chỉ tiêu, qui mô và địa bàn tuyển sinh
- Các trường Tiểu học và THCS, trường THCS, trường THCS và THPT: Tạo điều kiện để tất cả học sinh trên địa bàn đã hoàn thành chương trình tiểu học được vào học lớp 6 THCS. Đối với các đơn vị có đủ điều kiện cần tích cực phát triển, mở rộng dạy học 2 buổi/ngày hoặc bán trú theo nguyên tắc tự nguyện.
- Các trường phổ thông DTNT THCS: Tuyển sinh theo địa bàn quy định và quy mô toàn trường không quá 250 học sinh. Các trường phổ thông DTNT THCS được tuyển thêm đối tượng là học sinh con em nhân dân, cán bộ, chiến sĩ ở các xã đảo và có hoàn cảnh khó khăn.
- Các trường được tuyển sinh lớp 6 THCS địa bàn toàn tỉnh gồm: THCS và THPT Võ Văn Kiệt, THCS Lê Quí Đôn (Tp. Rạch Giá).
2. Lớp 10 THPT
2.1. Phương thức tuyển sinh:
- Tuyển sinh lớp 10 tại các trường công lập: Thi tuyển
- Các trường tư thục tự quyết định phương thức tuyển sinh.
2.2. Chỉ tiêu, qui mô và địa bàn tuyển sinh:
Thực hiện chủ trương phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, các trường xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT không vượt quá 75% số học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn được tuyển sinh. Riêng trường phổ thông DTNT THPT Tỉnh: tuyển 4 lớp 10 với 140 học sinh. Đối tượng và địa bàn tuyển sinh thực hiện theo đúng quy định đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.
2.3. Chế độ ưu tiên và tuyển thẳng
* Chế độ ưu tiên:
- Thực hiện theo Điểm 2, Điều 7, Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GDĐT. Cụ thể như sau:
+ Nhóm đối tượng 1: Cộng 3 điểm;
+ Nhóm đối tượng 2: Cộng 2,5 điểm;
+ Nhóm đối tượng 3: Cộng 2 điểm.
+ Học sinh thuộc các xã đảo hoặc học sinh thuộc trường hợp đặc biệt khó khăn: Căn cứ vào điều kiện thực tế, Giám đốc Sở GDĐT quyết định chế độ ưu tiên.
- Học sinh đạt giải Nhất, Nhì và Ba trong Kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh; Cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh được cộng điểm
- Tổng điểm ưu tiên tối đa là 4 điểm.
* Tuyển thẳng vào lớp 10 THPT học sinh đã tốt nghiệp THCS thuộc các đối tượng sau đây:
+ Học sinh trường phổ thông DTNT THCS huyện, học sinh là người dân tộc rất ít người được tuyển thẳng vào các trường THPT trên địa bàn huyện;
+ Học sinh khuyết tật;
+ Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học.
3. Lớp 10 THPT chuyên
3.1. Phương thức tuyển sinh:
Thi tuyển. Sở GDĐT tổ chức kỳ thi tuyển lớp 10 chuyên riêng. Sau khi công bố kết quả tuyển sinh lớp 10 chuyên, Sở GDĐT tiếp tục tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT đối với các trường còn lại.
3.2. Chỉ tiêu, qui mô và địa bàn tuyển sinh:
+ Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt: 12 lớp với 425 học sinh, trong đó có 01 lớp không chuyên. Địa bàn tuyển sinh toàn Tỉnh.
3.3. Cộng điểm ưu tiên cho học sinh dự tuyển vào lớp 10 THPT chuyên:
 Học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh; Cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh và có môn hoặc lĩnh vực đạt giải phù hợp với môn chuyên dự tuyển được cộng điểm ưu tiên lần lượt là: 3 điểm, 2 điểm và 1 điểm khi có đủ điều kiện sau:
+ Có hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;
+ Xếp loại Hạnh kiểm tốt, Học lực giỏi của cả 4 năm học ở các lớp 6, 7, 8, 9.
4. Tổ chức thi tuyển
4.1. Môn thi:
- Thi tuyển lớp 10 THPT:
Gồm 03 bài thi gồm Bài thi môn Toán; Bài thi môn Ngữ văn và Bài thi môn tiếng Anh.
- Tuyển sinh các lớp chuyên gồm 04 bài thi: Bài thi môn Toán, Bài thi môn Ngữ văn, Bài thi môn tiếng Anh và Bài thi môn chuyên.
4.2. Nội dung, hình thức bài thi:
- Nội dung đề thi trong phạm vi chương trình THCS do Bộ GDĐT ban hành, chủ yếu trong chương trình lớp 9.
- Bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận.
- Bài thi môn Toán, tiếng Anh theo hình thức kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan.
- Bài thi môn chuyên theo hình thức tự luận hoặc kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan.
- Các bài thi tuyển sinh do hội đồng ra đề thi của Sở GDĐT thực hiện theo qui định.
- Nội dung, cấu trúc đề thi của kỳ thi lớp 10 THPT chuyên do trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt xây dựng và đề xuất để Sở GDĐT ban hành.
4.3. Thời gian làm bài thi:
Bài thi môn Toán và Ngữ văn: 120 phút; Bài thi môn tiếng Anh: 60 phút; Bài thi môn chuyên: 150 phút.
4.4. Hệ số điểm bài thi:
- Đối với tuyển sinh lớp 10 THPT: Điểm các bài thi được tính hệ số 1 (một);
- Đối với tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên: Điểm các bài thi không chuyên được tính hệ số 1 (một); điểm bài thi môn chuyên được tính hệ số 2 (hai).
- Đối với tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên trong trường chuyên: Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên. Điểm các bài thi được tính hệ số 1.
4.5. Nguyên tắc xét tuyển:
- Đối với xét tuyển vào lớp 10 THPT:
+ Chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 1 (một).
+ Căn cứ số lượng học sinh tốt nghiệp THCS trong vùng tuyển, các trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh và tỷ lệ học sinh trúng tuyển theo từng nguyện vọng, đảm bảo có tỷ lệ dự phòng cho học sinh thi điểm cao nhưng không trúng tuyển nguyện vọng 1 được tham gia xét tuyển nguyện vọng khác. Điểm trúng tuyển nguyện vọng ở trường khác (không phải trường đăng ký dự thi) phải cao hơn điểm chuẩn xét tuyển của trường đó 2 điểm và được lấy từ cao xuống thấp theo số lượng tuyển sinh được phê duyệt.
+ Không sử dụng kết quả trong kỳ thi vào lớp 10 THPT chuyên làm kết quả xét tuyển.
- Đối với xét tuyển vào lớp 10 THPT chuyên:
Chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2 (hai).
4.6. Thời gian thi tuyển sinh: Tổ chức thi tuyển sinh vào tháng 6 năm 2021.
III. Tổ chức thực hiện
1. Trưởng phòng GDĐT lập kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 trình UBND huyện, thành phố phê duyệt, báo cáo kế hoạch tuyển sinh về Sở GDĐT trước ngày 15/5/2021.
2. Đối với các huyện có từ 02 trường có cấp THPT trở lên (trừ huyện Kiên Hải và thành phố Rạch Giá), UBND huyện, thành phố chủ trì chỉ đạo hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn, trao đổi thống nhất về chỉ tiêu và vùng tuyển sinh. Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh và vùng tuyển sinh được UBND huyện, thành phố phê duyệt; căn cứ vào các điều kiện của nhà trường, Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tuyển sinh trình Sở GDĐT phê duyệt trước khi thông báo rộng rãi.
3. Đối với các trường có cấp THPT có địa bàn giáp ranh giữa 2 huyện, học sinh có thể đăng ký dự tuyển vào trường có cấp THPT có điều kiện thuận lợi nhất cho việc đi lại.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường có cấp THPT, phổ thông DTNT phối hợp triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 THCS, lớp 10 THPT và lớp 10 THPT chuyên năm học 2021-2022. Công tác tuyển sinh hoàn thành trước ngày 31/7/2021./.
 


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
 Xem bản: Desktop | Mobile
Copyright @ Phòng CNTT
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Lô E4-5 Trần Công Án, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
---||||----