Facebook | Thống kê | Tìm kiếm | Liên hệ

Kế hoạch bồi dưỡng HSG năm học 2020-2021

Đăng lúc: Thứ năm - 16/07/2020 15:43 - Người đăng bài viết: Admin
Kế hoạch bồi dưỡng HSG năm học 2020-2021

Kế hoạch bồi dưỡng HSG năm học 2020-2021

Kế hoạch bồi dưỡng HSG năm học 2020-2021
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyển chọn được đội dự tuyển học sinh giỏi có chất lượng, từng bước nâng cao kết quả các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.
- Phát huy nội lực trong đội ngũ giáo viên nhà trường, tạo điều kiện giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thông qua việc tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi.
2. Yêu cầu
- Tổ chuyên môn, giáo viên trực tiếp dạy bồi dưỡng xây dựng chương trình bồi dưỡng và tài liệu dạy học sao cho có hiệu quả, phù hợp với đối tượng, phù hợp với từng cuộc thi, có lộ trình đảm bảo kiến thức đầy đủ, đáp ứng được kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.
- Giáo viên bồi dưỡng đội dự tuyển phải có kế hoạch, chương trình, bài giảng cụ thể cho từng buổi học và cho cả quá trình bồi dưỡng.
- Giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc, thống nhất kế hoạch đã được xây dựng. Học sinh tham dự các kỳ thi đạt kết quả tốt.
II. CÁC LỚP BỒI DƯỠNG
- Bồi dưỡng thi vòng 2 chọn học sinh tham dự đội tuyển quốc gia; lớp 10+11 tham dự kỳ thi học sinh giỏi Tỉnh; Môn giải toán máy tính casio vòng tỉnh ở các bộ môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học; Olympic 30-4; Olympic chuyên Khoa học Tự nhiên.
- Giao tổ chuyên môn tự chủ cơ cấu số tiết cho các lớp, các giáo viên được phân công nộp kế hoạch, chương trình, thời khóa biểu cho hiệu trưởng nhà trường.
III. THỜI GIAN-SỐ TIẾT BỒI DƯỠNG
Khung thời gian từ ngày 15/7/2019 đến 30/3/2021
Thời gian cụ thể hàng tuần do tổ chuyên môn chủ động sắp xếp lịch giảng dạy và tập trung bồi dưỡng tại trường.
Tổng số tiết bồi dưỡng khoán tổ chuyên môn 270 tiết/môn
* Lưu ý: Ngoài số tiết quy định nêu trên, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên cần có kế hoạch bố trí dạy bồi dưỡng thêm một số tiết để đảm bảo đủ kiến thức nền và kiến thức chuyên sâu cho đội tuyển nhằm đáp ứng yêu cầu cho các kỳ thi.
IV. THI VÀ CHỌN ĐỘI TUYỂN
-  Lần 1: Tổ trưởng chuyên môn tổ chức thi, tuyển chọn lại đội tuyển học sinh giỏi lớp 10 năm học 2020-2021. Số lượng đội tuyển: 10 học sinh.
Nộp danh sách, đề thi, bảng điểm cho PHT CM trước ngày 15/11/2020.
- Lần 2: Tổ trưởng chuyên môn tổ chức thi, tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh vào tháng 3/2021. Số lượng đội tuyển nhiều nhất: 12 học sinh; trong đó có ít nhất 03 học sinh lớp 10.
Nộp danh sách, đề thi, bảng điểm cho PHT CM trước ngày 31/12/2020.
V. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
1. Đối với đội tuyển dự thi vòng 2 chọn đội tuyển dự thi quốc gia 2021
Thời gian tổ chức thi: Theo kế hoạch của Sở GDĐT (dự kiến tháng 9/2020).
3. Đối với đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi vòng tỉnh năm 2021
- Mỗi môn học có nhiều nhất 12 học sinh tham gia dự thi.
- Thời gian tổ chức thi: Theo kế hoạch của Sở GDĐT (dự kiến tháng 3/2021).
4. Đối với đội tuyển dự thi Olympic 30/4/2021 (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý); Olympic chuyên Khoa học tự nhiên 2021 (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin)
- Đối với đội tuyển dự thi Olympic 30/4/2021
+ Đối tượng dự thi: Học sinh khối 10, 11 năm học 2020-2021.
+ Số lượng học sinh dự thi do các tổ chuyên môn chọn nhưng không quá 3HS/môn/khối.
- Đối với đội tuyển dự thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên 2021
+ Đối tượng dự thi: Học sinh khối 10, 11 năm học 2020-2021.
+ Số lượng học sinh dự thi do các tổ chuyên môn chọn nhưng không quá 10HS/môn.
VI. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
- Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn thống nhất các nội dung bồi dưỡng. Giáo viên giảng dạy tiến hành bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho học sinh phù hợp với các kỳ thi tham gia.
- Giáo viên chủ động hoàn thành chương trình giảng dạy vượt cấp cho các học sinh được chọn vào đội tuyển để có đủ kiến thức, năng lực tham dự kỳ thi đạt hiệu quả cao nhất.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban giám hiệu
- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã đề ra.
- Bố trí phòng học cho các đội tuyển.
- PHT CM có kế hoạch quản lý, nắm bắt tình hình và kiểm tra chặt chẽ để công tác bồi dưỡng đi vào nền nếp, có chất lượng. Báo cáo việc thực hiện thời khóa biểu giảng dạy và học tập của học sinh cho Hiệu trưởng khi có yêu cầu.
- Xây dựng chế độ khen thưởng phù hợp để động viên khuyến khích tinh thần học tập của học sinh.
- BGH phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh để cùng nhau thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi.
2. Tổ trưởng chuyên môn
- Tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên có khả năng bồi dưỡng học sinh giỏi, phát huy được sức mạnh đội ngũ giáo viên trong tổ; phân công giảng dạy theo chuyên đề cho từng giáo viên không phân biệt theo khối; mỗi chuyên đề cụ thể cho cả hệ thống 3 khối.
- Phân công giáo viên xây dựng chương trình giảng dạy, bài soạn theo đúng cấu trúc từng đợt bồi dưỡng; theo dõi tiến độ thực hiện chương trình bồi dưỡng.
- TTCM nộp kế hoạch giảng dạy cụ thể cho PHT CM:
+ Bồi dưỡng đội tuyển dự thi vòng 2 chọn đội tuyển dự thi quốc gia 2021 nộp kế hoạch, chương trình, thời khóa biểu cho PHT CM trước ngày 25/7/2020
+ Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh 2021 nộp kế hoạch, chương trình, thời khóa biểu cho PHT CM trước ngày 15/9/2020.
+ Các cuộc thi còn lại, TTCM nộp kế hoạch, chương trình, thời khóa biểu cho PHT CM trước ngày tiến hành bồi dưỡng 01 tuần.
- Theo dõi chất lượng các lớp bồi dưỡng nhằm đánh giá chất lượng đội tuyển; Tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng đội tuyển hàng tháng để theo dõi và chọn đội tuyển chính thức tham dự các cuộc thi.
3. Giáo viên trực tiếp dạy đội tuyển học sinh giỏi
- Chịu trách nhiệm chính trong việc giáo dục đội tuyển thể hiện ý thức, động cơ học tập tốt, đầu tư về kiến thức chuyên sâu phù hợp cho bộ môn thi học sinh giỏi. Tham mưu cho TTCM trong việc lựa chọn những học sinh có ý thức đam mê học tập, nỗ lực cố gắng, toàn tâm, toàn ý cho học sinh giỏi bộ môn.
- Tập trung đầu tư, soạn giảng kiến thức chuyên sâu phù hợp, tìm kiếm tài liệu dạy học có chất lượng cho bộ môn mình phụ trách.
- Nỗ lực xây dựng đội tuyển phấn đấu đạt giải theo chỉ tiêu đã đăng ký.
- Thực hiện đúng theo thời khóa biểu đã đăng ký.
VIII. KHEN THƯỞNG
- Chế độ khen thưởng giáo viên và học sinh theo quy định của nhà trường.
- Kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi là tiêu chí để tham gia đánh giá, xếp loại thi đua cá nhân, tổ chuyên môn cuối năm.
 
Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2020-2021. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc tổ trưởng, tổ phó chuyên môn; giáo viên tham gia bồi dưỡng cần báo cáo trực tiếp với BGH để xem xét, giải quyết./.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
 Xem bản: Desktop | Mobile
Copyright @ Phòng CNTT
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Lô E4-5 Trần Công Án, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
---||||----