Facebook | Thống kê | Tìm kiếm | Liên hệ

Kế hoạch Tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật, Năm học 2019 - 2020

Đăng lúc: Thứ sáu - 23/08/2019 16:58 - Người đăng bài viết: Admin
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt phát động Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp trường, tiến tới cuộc thi nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật các cấp cho toàn thể học sinh của nhà trường với các nội dung cụ thể như sau:


Căn cứ quy chế thi khoa học, kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt phát động Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp trường, tiến tới cuộc thi nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật các cấp cho toàn thể học sinh của nhà trường với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học; sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn;
- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học;
- Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Triển khai giáo dục về khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học (STEM) trong giáo dục phổ thông, tăng cường tiếp cận cuộc cách mạng lần thứ 4.
- Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.
2. Yêu cầu
- Tổ chức Cuộc thi đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng.
- Phù hợp với khả năng và nguyện vọng của học sinh.
- Phù hợp với chương trình, nội dung dạy học trong nhà trường và đòi hỏi thực tiễn của xã hội.
- Phù hợp với định hướng hoạt động giáo dục của các trường phổ thông.
- Đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học; không gian lận, sao chép trái phép, giả mạo, sử dụng hay trình bày nội dung, kết quả nghiên cứu của người khác như là của mình.
- Triển khai và có kế hoạch phát động cho học sinh tập dợt nghiên cứu khoa học môn chuyên và động viên khuyến khích, hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học. Mỗi tổ chuyên môn có ít nhất 01 dự án, tổ ghép 2 dự án (trừ tổ Toán, tổ Tiếng Anh và tổ TD-GDQP&QN).
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ LĨNH VỰC DỰ THI
1. Đối tượng dự thi
- Là học sinh trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Học sinh có thể tham gia dự thi dưới hình thức cá nhân hoặc nhóm 02 học sinh.
- Học sinh các lớp khác nhau có thể tham gia một dự án, trong nhóm cần có học sinh có năng lực khá giỏi về tiếng Anh.
- Mỗi học sinh chỉ được tham gia vào 01 dự án dự thi.
2. Lĩnh vực dự thi: Các dự án dự thi thuộc 22 lĩnh vực trong bảng dưới đây:
 
STT Lĩnh vực Lĩnh vực chuyên sâu
1 Khoa học động vật Hành vi; Tế bào; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và di truyền; Dinh dưỡng và tăng trưởng; Sinh lí; Hệ thống và tiến hóa;…
2 Khoa học xã hội và hành vi Điều dưỡng và phát triển; Tâm lí; Tâm lí nhận thức; Tâm lí xã hội và xã hội học;…
3 Hóa Sinh Hóa-Sinh phân tích; Hóa-Sinh tổng hợp; Hóa-Sinh-Y; Hóa-Sinh cấu trúc;…
4 Y Sinh và khoa học Sức khỏe Chẩn đoán; Điều trị; Phát triển và thử nghiệm dược liệu; Dịch tễ học; Dinh dưỡng; Sinh lí học và Bệnh lí học;…
5 Kĩ thuật y sinh Vật liệu Y sinh; Cơ chế sinh học; Thiết bị Y sinh; Kĩ thuật tế bào và mô; Sinh  học tổng hợp...
6 Sinh học tế bào và phân tử Sinh lí tế bào; Gen; Miễn dịch; Sinh học phân tử; Sinh học thần kinh;…
7 Hóa học Hóa phân tích; Hóa học trên máy tính; Hóa môi trường; Hóa vô cơ; Hóa vật liệu; Hóa hữu cơ; Hóa Lý;…
8 Sinh học trên máy tính và Sinh -Tin Kĩ thuật Y sinh; Dược lí trên máy tính; Sinh học mô hình trên máy tính; Tiến hóa sinh học trên máy tính; Khoa học thần kinh trên máy tính; Gen;…
9 Khoa học Trái đất và Môi trường Khí quyển; Khí hậu; Ảnh hưởng của môi trường lên hệ sinh thái; Địa chất; Nước;…
10 Hệ thống nhúng Vi điều khiển; Giao tiếp mạng và dữ liệu; Quang học; Cảm biến; Gia công tín hiệu;…
11 Năng lượng: Hóa học Nhiên liệu thay thế; Năng lượng hóa thạch; Phát triển nhiên liệu tế bào và pin; Vật liệu năng lượng mặt trời;…
12 Năng lượng: Vật lí Năng lượng thủy điện; Năng lượng hạt nhân; Năng lượng mặt trời; Năng lượng nhiệt; Năng lượng gió;…
13 Kĩ thuật cơ khí Kĩ thuật hàng không và vũ trụ; Kĩ thuật dân dụng; Cơ khí trên máy tính; Lí thuyết điều khiển; Hệ thống vận tải mặt đất; Kĩ thuật gia công công nghiệp; Kĩ thuật cơ khí; Hệ thống hàng hải;…
14 Kĩ thuật môi trường Xử lí môi trường bằng phương pháp sinh học; Khai thác đất; Kiểm soát ô nhiễm; Quản lí chất thải và tái sử dụng; Quản lí nguồn nước;…
15 Khoa học vật liệu Vật liệu sinh học; Gốm và Thủy tinh; Vật liệu composite; Lí thuyết và tính toán; Vật liệu điện tử, quang và từ; Vật liệu nano;Pô-li-me;…
16 Toán học Đại số; Phân tích; Rời rạc; Lý thuyết Game và Graph; Hình học và Tô pô; Lý thuyết số; Xác suất và thống kê;…
 
17
Vi Sinh Vi trùng và kháng sinh; Vi sinh ứng dụng; Vi khuẩn; Vi sinh môi trường; Kháng sinh tổng hợp; Vi-rút;…
18 Vật lí và
Thiên văn
Thiên văn học và Vũ trụ học; Vật lí nguyên tử, phân tử và quang học; Lý - Sinh; Vật lí trên máy tính; Vật lí thiên văn; Vật liệu đo; Từ, Điện từ và Plasma; Cơ học; Vật lí hạt cơ bản và hạt nhân; Quang học; La-de; Thu phát sóng điện từ; Lượng tử máy tính; Vật lí lí thuyết;…
19 Khoa học
Thực vật
Nông nghiệp; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và sinh sản; Tăng trưởng và phát triển; Bệnh lí thực vật; Sinh lí thực vật; Hệ thống và tiến hóa;…
20 Rô bốt và máy
thông minh
Máy sinh học; Lí thuyết điều khiển; Rô bốt động lực;…
21 Phần mềm hệ thống Thuật toán; An ninh máy tính; Cơ sở dữ liệu; Hệ điều hành; Ngôn ngữ lập trình;…
22 Y học chuyển dịch Khám bệnh và chẩn đoán; Phòng bệnh; Điều trị; Kiểm định thuốc; Nghiên cứu tiền lâm sàng
 
3. Người hướng dẫn
- Ngay sau khi học sinh đăng ký dự án nghiên cứu, giáo viên chủ nhiệm lớp và các thầy cô giáo trong Ban cố vấn học sinh nghiên cứu khoa học sẽ mời các nhà khoa học bổ sung kiến thức cho học sinh, cung cấp tài liệu cho học sinh, hướng dẫn, giúp đỡ học sinh hoàn thành dự án nghiên cứu.
- Mỗi dự án dự thi có 01 giáo viên bảo trợ, có thể đồng thời là người hướng dẫn, do Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định đề cử. Một người hướng dẫn được hướng dẫn tối đa 02 dự án NCKH của học sinh trong cùng thời gian. Người bảo trợ phải ký phê duyệt Kế hoạch nghiên cứu trước khi học sinh tiến hành nghiên cứu.
- Ngoài người bảo trợ do Hiệu trưởng đề cử, dự án có thể có thêm người hướng dẫn khoa học là nhà khoa học chuyên ngành thuộc các trường Đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ.
IV. TỔ CHỨC HỌP BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN NGHIÊN CỨU
1. Tổ chức họp báo cáo tiến độ thực hiện dự án
Nhà trường tổ chức các cuộc họp báo cáo tiến độ thực hiện dự án nghiên cứu. Tại các cuộc họp này, các tác giả sẽ được góp ý, chia sẻ về ý tưởng và phương pháp nghiên cứu dự án của mình.
2. Thành phần tham dự cuộc họp
Mời các tác giả, phụ huynh học sinh có dự án, giáo viên hướng dẫn, giáo viên bảo trợ, giáo viên chủ nhiệm lớp, các nhà khoa học hướng dẫn, Ban tổ chức, Ban cố vấn, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang, đại diện Sở Khoa Học và Công Nghệ, đại diện Đoàn Thanh niên.
V. KINH PHÍ VÀ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
- Kinh phí tổ chức các buổi họp báo cáo tiến độ thực hiện dự án do nhà trường chi trả.
- Nhà trường sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho các dự án nghiên cứu.
- Nhà trường khuyến khích các nhóm nghiên cứu tự tìm các nhà tài trợ cho dự án.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học được tính giảm số tiết dạy trong thời gian hướng dẫn vận dụng theo quy định tại điểm c, điểm d, khoản 2, điều 11 thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 về quy định chế độ làm việc với giáo viên phổ thông để có thời gian cho việc nghiên cứu, hướng dẫn học sinh, đi thực tế, thực hành, xây dựng báo cáo, chuẩn bị và tham dự cuộc thi.
Mỗi dự án được chọn dự thi cấp tỉnh được tính 20 tiết.
Mỗi dự án đạt cấp tỉnh được tính 45 tiết.
Mỗi dự án được chọn dự thi cấp quốc gia được tính 28 tiết.
- Đối với giáo viên có nhiều đóng góp tích cực và có học sinh đạt thành tích cao trong cuộc thi thì được xem xét nâng lương trước thời hạn, được ưu tiên xét đi học tập nâng cao trình độ, được xét tặng giấy khen, bằng khen và ưu tiên khi xét tặng các danh hiệu khác.
VI. KẾ HOẠCH THỜI GIAN
 
Thời gian Công việc Người thực hiện
Tháng 8/2019 - Triển khai kế hoạch cuộc thi KHKT lần 1 (26/8)
- HS và Ban cố vấn trao đổi, xây dựng ý tưởng phù hợp.
- Đăng ký ý tưởng dự thi
- Ban tổ chức
 
- GVCN
 
- Tác giả
Tháng 9/2019 - Thành lập Hội đồng chấm cấp trường, tuyển chọn ý tưởng tốt, đề xuất GVHD, người bảo trợ
- Chấm dự án KHKT lần 1 (28/9)
- Tiến hành nghiên cứu với những dự án đã được thông qua
- Ban tổ chức
 
 
- Ban cố vấn
 
- Tác giả
Tháng 10/2019 - Chấm dự án KHKT lần 2, tuyển chọn dự án thi cấp tỉnh (19/10)
- Tiến hành nghiên cứu với những dự án đã được thông qua
 
- Ban tổ chức, Ban cố vấn
 
 
- Tác giả
Tháng 11/2019 - Đăng kí dự thi cấp tỉnh
- Hoàn thành các hồ sơ
- Thực hiện poster
- Thuyết trình dự án
- GVHD
Tháng 12/2019 - Dự thi cấp tỉnh (5,6,7/12) - Ban tổ chức; Ban cố vấn
- Tác giả; GVHD
 
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
- Ban Tổ chức, Ban cố vấn, BCH Đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên hướng dẫn, giáo viên bảo trợ, động viên học sinh lựa chọn và nghiên cứu các dự án.
- Nhà trường phát động phong trào tham gia cuộc thi đến học sinh toàn trường; giới thiệu về cuộc thi (có đính kèm các phụ lục).
- BCH đoàn trường thực hiện việc tuyên truyền rộng rãi cho toàn thể học sinh trong các buổi chào cờ đầu tuần và khuyến khích đông đảo học sinh tham gia; đồng thời phối hợp tốt với Ban Tổ chức cuộc thi trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra.
Trên đây là kế hoạch tổ chức, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật năm học 2019-2020. Nhà trường đề nghị các thầy cô giáo và tập thể liên quan triển khai, thực hiện tốt kế hoạch này. Tổ chức cho học sinh nghiên cứu KHKT và tham dự kỳ thi các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường năm học 2019-2020 và những năm học tiếp theo nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục. Trong quá trình triển khai, nếu có gì vướng mắc xin liên hệ Ban tổ chức, Ban cố vấn để được hướng dẫn, trao đổi./.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
 Xem bản: Desktop | Mobile
Copyright @ Phòng CNTT
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Lô E4-5 Trần Công Án, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
---||||----