Facebook | Thống kê | Tìm kiếm | Liên hệ

Kế hoạch Tổ chức cho học sinh lớp 10 lựa môn học năm học 2023-2024

Đăng lúc: Thứ ba - 13/06/2023 11:04 - Người đăng bài viết: Admin
Kế hoạch Tổ chức cho học sinh lớp 10 lựa môn học năm học 2023-2024

Kế hoạch Tổ chức cho học sinh lớp 10 lựa môn học năm học 2023-2024

Kế hoạch Tổ chức cho học sinh lớp 10 lựa môn học năm học 2023-2024
Kế hoạch Tổ chức cho học sinh lớp 10 lựa môn học
năm học 2023-2024

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông;
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT về Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;
Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 của Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT;
Căn cứ Kết quả tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 của trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt; Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt xây dựng kế hoạch tổ chức cho học sinh lớp 10 chọn môn học lựa chọn như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tổ chức tư vấn, định hướng cho học sinh lớp 10 năm học 2023-2024 khi tham gia học tập tại trường thực hiện lựa chọn các môn học theo đúng qui định của Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018, theo Thông tư số 13/2022/BGDĐT ngày 03/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Yêu cầu
- Đảm bảo phù hợp với phẩm chất, năng lực, nguyện vọng của học sinh khi học tập; phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, việc sử dụng tối đa thiết  bị dạy học hiện có của nhà trường để tránh sự lãng phí.
- Đảm bảo tính chủ động, hiệu quả trong xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2023-2024.
II. THỰC HIỆN NỘI DUNG
1. Chỉ tiêu tuyển sinh – số lượng lớp 10 nhập học
Năm học 2023-2024 trường tuyển sinh lớp 10 được 11 lớp với tổng số là 390 học sinh, cụ thể như sau: 2 lớp chuyên Toán, số học sinh 70; 2 lớp chuyên Tiếng Anh, số học sinh 70; 1 lớp chuyên Vật lý, số học sinh 35; 1 lớp chuyên Hóa học, số học sinh 35; 1 lớp chuyên Sinh học, số học sinh 35; 1 lớp chuyên Ngữ văn, số học sinh 35; 1 lớp chuyên Tin học, số học sinh 35; 1 lớp chuyên Sử-Địa, số học sinh 35; 1 lớp không chuyên, số học sinh 40.
2. Khung chương trình môn học

 
Nội dung giáo dục Số tiết/năm 
học/lớp
Môn học bắt buộc
 1. Ngữ văn
105
 1. Toán
105
 1. Tiếng Anh
105
 1. Giáo dục thể chất
70
 1. Giáo dục quốc phòng và an ninh
35
 1. Lịch sử
52
 1. Hoạt động trải nghiệm,
hướng nghiệp
105
 1. Nội dung giáo dục của 
địa phương
35
Môn học lựa chọn
 
 
 
(Học sinh chọn 4 môn học trong 9 môn học)
 1. Địa lí
70
 1. Giáo dục kinh tế và pháp luật
70
 1. Vật lí
70
 1. Hoá học
70
 1. Sinh học
70
 1. Công nghệ (Nông nghiệp hoặc Công nghiệp)
70
 1. Tin học
70
 1. Âm nhạc
70
 1. Mĩ thuật
70
Chuyên đề học tập lựa chọn (3 cụm chuyên đề) 105
Các môn học chuyên thì số tiết tăng thêm 50%
3. Tổ chức lựa chọn môn học
- Ngoài các môn học bắt buộc, học sinh phải chọn 4 môn học trong 9 môn học lựa chọn để theo học.


* Lưu ý: Đối với lớp chuyên trong danh sách các môn lựa chọn như: Lý, Hóa, Sinh, Tin, Địa thì môn chuyên là môn bắt buộc học nên học sinh được chọn tùy ý 3 môn lựa chọn. Đồng thời thực hiện khai báo đăng ký online tại link sau: https://forms.gle/HsGeNMw5QNYCRfR7A
- Đối với chuyên đề học tập, nhà trường căn cứ vào điều kiện đội ngũ giáo viên và trang thiết bị hiện có để bố trí giảng dạy cho phù hợp.
- Nhà trường tổ chức tư vấn việc lựa chọn môn học cho học sinh lớp 10 năm học 2023-2024 cụ thể: vào lúc 8 giờ 00 ngày 13/6/2023, tất cả học sinh lớp 10 cùng với cha, mẹ học sinh (nếu có) tập trung tại trường để được nghe tư vấn chọn môn học; nhận phiếu đăng ký môn học lựa chọn điền đầy đủ thông tin và nộp lại phòng Văn thư vào ngày 16/6/2023.


 
NHẤN VÀO ĐÂY >>> TẢI MẪU ĐĂNG KÝ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
 Xem bản: Desktop | Mobile
Copyright @ Phòng CNTT
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Lô E4-5 Trần Công Án, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
---||||----