Facebook | Thống kê | Tìm kiếm | Liên hệ

Kế hoạch Dạy học trực tuyến khối lớp 12 (từ 06/9/2021 đến 20/9/2021)

Đăng lúc: Chủ nhật - 05/09/2021 17:10 - Người đăng bài viết: Admin
Kế hoạch Dạy học trực tuyến khối lớp 12 (từ 06/9/2021 đến 20/9/2021)

Kế hoạch Dạy học trực tuyến khối lớp 12 (từ 06/9/2021 đến 20/9/2021)

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến khối lớp 12 năm học 2021-2022 như sau:

Căn cứ Công văn 6716/VP-TH ngày 04/9/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về chủ trương cho học sinh khối 9 và khối 12 học qua môi trường mạng internet từ ngày 06/9/2021 đến ngày 20/9/2021;
Thực hiện Công văn số 1940/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 17/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức dạy học trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đối với giáo dục trung học;
Thực hiện Công văn 1972/SGDĐT-KT&QLCLGD ngày 20/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai hệ thống dạy học trực tuyến;
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến khối lớp 12 năm học 2021-2022 như sau:

1.Mục đích- yêu cầu

  1. Mục đích
Giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng, chống dịch Covid-19. Phát triển năng lực tự học của học sinh.
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4. Nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet của giáo viên.
Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức và hỗ trợ học sinh trong học tập.

1.2.Yêu cầu

- Đối với giáo viên:
Tất cả các giáo viên phải tích cực tập huấn và ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học, sử dụng thành thạo các ứng dụng, phần mềm dạy học tiện ích, đơn giản và nâng cao. Giáo viên bộ môn cùng với GVCN theo dõi, quản lý học sinh tham gia học trực tuyến.

 - Đối với học sinh:
Tất cả học sinh phải có ý thức chủ động trang bị cho mình các thiết bị tối thiểu cần thiết cho việc học tập qua môi trường mạng internet; nghiên cứu, học tập các ứng trên môi trường mạng để tiếp cận tốt việc vào lớp học online của giáo viên giảng dạy. Tham gia học tập và làm bài kiểm tra đầy đủ theo hướng dẫn của giáo viên. Những học sinh không có điều kiện kết nối Internet thì báo cáo giáo viên chủ nhiệm và lãnh đạo nhà trường để phối hợp tìm biện pháp giải quyết.

2.Nội dung và thời gian dạy học

2.1.Nội dung dạy học

Thực hiện theo Kế hoạch giáo dục môn học năm 2021-2022 đã được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt.
Chỉ áp dụng cho khối lớp 12, tập trung dạy và học trực tuyến vào các môn: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Sinh học.
Các môn học còn lại nhà trường sẽ tổ chức dạy bù sau.
Dạy ôn tập, củng cố kiến thức cũ, cung cấp kiến thức mới ở mức độ vừa phải, hướng dẫn học sinh khai thác và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

2.2.Thời gian dạy học

Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 18/9/2021

3.Tổ chức dạy học

Thống nhất dạy học theo Thời khóa biểu dạy học trực tuyến của nhà trường ban hành kèm theo.


Đối với kiểm tra thường xuyên: giáo viên ra đề và tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra trực tuyến, phỏng vấn… để lấy điểm (lưu ý: quá trình kiểm tra phải tiến hành khách quan, học sinh phải trung thực làm bài, tránh có người làm hộ cho học sinh).

3.3. Phương tiện dạy học

Giáo viên và học sinh sử dụng phương tiện công nghệ của cá nhân như: điện thoại Smatphone, laptop, tivi… cài đặt các phần mềm đảm bảo kết nối thông tin trực tuyến trên internet.
Giáo viên tùy chọn và sử dụng phần mềm dạy học nào mà mình nhận định thấy thuận tiện và hiệu quả nhất.

4.Tổ chức thực hiện

4.1.Thành lập Ban quản lý dạy học

 
STT Họ và tên Chức vụ Chức danh
1 Phạm Ngọc Thiện Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Phạm Thành Sang Phó Hiệu trưởng Phó ban trực
3 Phạm Thị Huệ Phó Hiệu trưởng Phó ban
4 Lâm Ngọc Ny Phó Hiệu trưởng Phó ban
5 Huỳnh Thanh Phong Tổ trưởng tổ VP, CNTT Thành viên
6 Phạm Văn Ần Bí thư Đoàn trường Thành viên
7 Lương     Thị               Hương Quỳnh Phó Bí thư Đoàn trường Thành viên
8 Phạm Thị Dung Phó Bí thư Đoàn trường Thành viên
9 Nguyễn Thị Kim Ngân Phụ trách thiết bị Thành viên
10 Lê Thanh Trúc Giám thị Thành viên
11 Nguyễn Thị Đông Hà Văn thư Thành viên
12 Giáo viên chủ nhiệm các lớp khối12 Thành viên

 4.2.Phân công nhiệm vụ
- Đối với Lãnh đạo nhà trường và các thành viên trong Ban quản lí dạy
 
+ Phối hợp ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 xây dựng và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19.
+ Xây dựng Kế hoạch dạy học trên Internet, lên Thời khóa biểu, theo dõi, chỉ đạo và hỗ trợ giáo viên thực hiện.
+ Tổ chức và tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá thông qua ứng dụng CNTT trong dạy học.
+ Đôn đốc, nhắc nhở, động viên các giáo viên tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả.
+ Theo dõi, điểm danh học sinh tham gia học tập; thực hiện ngày giờ công của giáo viên.

  • Đối với Tổ/nhóm chuyên môn
+ Cùng với lãnh đạo nhà trường quản lí việc dạy học, kế hoạch giảng dạy của giáo viên trong tổ.
+ Triển khai tích cực việc đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT trong dạy học. Hỗ trợ, chia sẻ về mặt chuyên môn, kỹ năng sử dụng CNTT giữa các thành viên.

  • Đối với giáo viên giảng dạy
+ Giáo viên phải đăng nhập vào giảng dạy đúng theo thời khóa biểu, đồng thời gửi đường link; ID, mật khẩu của lớp học đến Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng qua Zalo; email cá nhân và đồng ý chấp nhận khi BGH đăng ký vào lớp học.
+ Tích cực, chủ động tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ CNTT. Thực hiện thành thạo các phần mềm, ứng dụng nêu trên để góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT và chất lượng dạy học.
+ Thực hiện đầy đủ các tiết dạy theo Thời khóa biểu dạy học trực tuyến.
+ Liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để được bàn giao lớp dạy trên môi trường mạng internet.
+ Sau mỗi tiết (buổi) dạy/lớp giáo viên phải báo cáo tình hình lớp học theo yêu cầu. (do GV phụ trách CNTT cung cấp)
- Đối với Giáo viên chủ nhiệm lớp
+ Chia sẻ thông tin của lớp chủ nhiệm đến giáo viên bộ môn của lớp mình.
 
+ Thông báo Thời khóa biểu cho học sinh tham gia học tập, kiểm tra, theo

dõi học sinh học tập trong các tiết học. (Sinh hoạt nội quy học trực tuyến với học sinh được ghi phía bên dưới).
+ Phối hợp chặt chẽ với giáo viên và hỗ trợ giáo viên dạy trong công tác quản lí lớp học khi học trực tuyến. Đôn đốc, nhắc nhở học sinh tham gia đầy đủ và có biện pháp thích hợp đối với học sinh cố tình không tham gia lớp học.
+ Tổ chức sinh hoạt lớp hàng tuần theo thời khóa biểu và kịp thời báo cáo về lãnh đạo khi cần thiết.

  • Đối với giáo viên dạy phụ trách CNTT
+ Hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời cho giáo viên trong quá trình thực hiện. Để giúp giáo viên thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong dạy học đáp ứng yêu cầu mới.
+ Thiết kế việc báo cáo của giáo viên sau mỗi tiết dạy/lớp thuận tiện nhất để nhà trường theo dõi. (như là điểm danh học sinh, các phản hồi khó khăn trong quá trình dạy,…)

  • Đối với học sinh phải thực hiện nghiêm nội quy sau:
“ Học sinh đăng nhập đúng theo yêu cầu của giáo viên vào lớp học trực tuyến trước giờ học 5 phút theo thời khóa biểu.
 
Học sinh vào lớp trễ hoặc rời lớp học (khi chưa cho phép của giáo viên) phải làm bản kiểm điểm hoặc tường trình nộp Giám thị chậm nhất vào buổi học tiếp theo (mẫu đơn và liên kết đăng website trường).
Khi học sinh nghỉ học từ 1 buổi, phụ huynh (Cha hay Mẹ) thực hiện đơn xin phép cho con và nộp Giám thị chậm nhất vào buổi học tiếp theo (mẫu đơn và liên kết đăng website trường).
Học sinh phải dùng tên thật theo đúng cú pháp: [TÊN LỚP]–[Số thứ tự 2 chữ số theo danh sách lớp]–[Họ và tên học sinh] trong suốt quá trình học trực tuyến. Ví dụ: 12A1-01-Nguyễn Minh An - Ảnh đại diện là ảnh chân dung của học sinh (vui vẻ, trang phục lịch sự).
Học sinh chỉ sử dụng một tài khoản đã đăng ký vào lớp học trong suốt thời gian học tập trực tuyến.
Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập trực tuyến theo yêu cầu của bộ môn, tích cực học tập, tham gia phát biểu xây dựng bài.
Tắt microphone khi Thầy, Cô giảng bài hoặc có học sinh phát biểu;
Bật/tắt
camera và microphone theo yêu cầu của Thầy, Cô.
Tuyệt đối tập trung trong suốt giờ học, không trao đổi những nội dung không liên quan đến bài học trên cửa sổ tin nhắn của lớp học làm gián đoạn việc dạy của Thầy, Cô và ảnh hưởng tới lớp học.
Nếu có ý kiến thì học sinh ấn biểu tượng giơ tay, khi Thầy, Cô cho phép thì bật microphone và phát biểu ý kiến.”
  
Trên đây là Kế hoạch dạy học trực tuyến khối 12 trong 2 tuần đầu năm học mới của trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc xin trao đổi Ban quản lý dạy học để giải quyết. Việc thực hiện Kế hoạch có thể có những điều chỉnh, các bộ phận theo dõi thực hiện nghiêm túc.


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
 Xem bản: Desktop | Mobile
Copyright @ Phòng CNTT
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Lô E4-5 Trần Công Án, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
---||||----