Facebook | Thống kê | Tìm kiếm | Liên hệ

KẾ HOẠCH Tổ chức ôn tập và kiểm tra, đánh giá cuối kỳ học kỳ II Năm học 2020-2021

Đăng lúc: Thứ hai - 05/04/2021 09:55 - Người đăng bài viết: Admin
KẾ HOẠCH Tổ chức ôn tập và kiểm tra, đánh giá cuối kỳ học kỳ II  Năm học 2020-2021

KẾ HOẠCH Tổ chức ôn tập và kiểm tra, đánh giá cuối kỳ học kỳ II Năm học 2020-2021

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt xây dựng kế hoạch ôn tập và kiểm tra, đánh giá cuối kỳ học kỳ II như sau:
Căn cứ Quyết định 1938/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021;
Căn cứ Công văn số 2062/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 11/09/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021;
Căn cứ Công văn số 615/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 22/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc hướng dẫn ôn tập, kiểm tra học kỳ II năm học 2020-2021;
Căn cứ Kế hoạch số 171/KH-HMĐ ngày 13/10/2020 của trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021.
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt xây dựng kế hoạch ôn tập và kiểm tra, đánh giá cuối kỳ học kỳ II như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm đánh giá đúng việc thực hiện chương trình, quá trình tổ chức dạy học của giáo viên và kiểm tra năng lực học tập của học sinh một cách chính xác, thực chất trong học kỳ II năm học 2020-2021.
- Kết quả kiểm tra, đánh giá cuối kỳ học kỳ II là cơ sở để lãnh đạo nhà trường, các tổ chuyên môn và giáo viên đánh giá quá trình dạy học, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, quản lý và thực hiện của nhà trường, từ đó góp phần thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
- Việc kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II phải được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1966/SGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Sở GDĐT Kiên Giang về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung học tập cấp THCS, THPT từ năm học 2020-2021.
- Đảm bảo kỳ kiểm tra an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan, đúng quy chế. Kết quả kiểm tra cuối kỳ, những thông tin về đánh giá, xếp loại phải được công khai minh bạch cho giáo viên, học sinh và phụ huynh biết thông qua nhiều hình thức. Trên cơ sở đó để nhà trường, các tổ chuyên môn, giáo viên đánh giá, rút kinh nghiệm và chỉ đạo kế hoạch dạy học phù hợp, nhằm đạt kết quả cao trong kỳ thi TN THPT năm 2021.
II. TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ CỦA HỌC KỲ II
1. Tổ chức ôn tập
Các tổ chuyên môn thống nhất nội dung và xây dựng đề cương ôn tập cho học sinh trong chương trình học kỳ II. Tổ trưởng chuyên môn gửi 01 bộ đề cương ôn tập của tổ mình phụ trách trước ngày 24/4/2021 (thầy Phạm Thành Sang thu nhận).
2. Tổ chức biên soạn đề kiểm tra, đánh giá cuối kỳ của học kỳ II
- Nội dung kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện mức độ yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng đã được xác định trong chương trình dạy học theo quy định của Bộ GDĐT; đảm bảo việc phân loại phù hợp năng lực học sinh.
- Tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm về đề kiểm tra của các môn thuộc tổ mình phụ trách, việc phân công người ra đề do tổ trưởng chỉ định.
- Đề kiểm tra môn Ngữ văn có phần Đọc hiểu và phần Làm văn.
III. HÌNH THỨC, THI GIAN KIỂM TRA, THI GIAN LÀM BÀILCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
1. Hình thức kiểm tra, đánh giá
- Môn kiểm tra theo hình thức Tự luận: Ngữ văn.
- Các môn kiểm tra theo hình thức Trắc nghiệm khách quan: Các môn kiểm tra tập trung còn lại.
- Các môn kiểm tra không tập trung: Ra đề kiểm tra theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan.
- Môn Tiếng Anh thực hiện theo công văn 1262/SGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2014 của Sở GDĐT Kiên Giang.
2. Thời gian kiểm tra, đánh giá
2.1. Tuần 32 (Từ ngày 03/5/2021 đến ngày 08/5/2021)
Kiểm tra, đánh giá không tập trung: các môn Tin học, Công nghệ, Thể dục, GDQP&AN do giáo viên trực tiếp giảng dạy tự tổ chức kiểm tra, đánh giá tại lớp.
2.2. Tuần 33 (Từ ngày 10/5/2021 đến ngày 15/5/2021)
Kiểm tra, đánh giá tập trung: Toán, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý, GDCD.
3. Thời gian làm bài
- Đối với khối 10,11:
Các môn Toán, Ngữ văn: 90 phút; các môn còn lại 45 phút.
- Đối với khối 12:
+ Môn Toán: 90 phút, Ngữ văn: 120 phút.
+ Môn Tiếng Anh: 60 phút.
+ Các môn còn lại: 50 phút.
4. Lịch kiểm tra
Ngày Khối lớp Buổi Môn Thời gian làm bài Giờ tập trung hs Giờ phát đề KT Giờ bắt đầu làm bài Giờ kết thúc làm bài  
 
10/5/2021 Khối 10+11 Sáng Ngữ Văn 90 phút 7h00 7h20 7h25 8h55  
Khối 12 Chiều Ngữ Văn 120 phút 13h30 13h50 13h55 15h55  
11/5/2021 Khối 10+11 Sáng Toán 90 phút 7h00 7h20 7h25 8h55  
Địa lý 45 phút 9h20 9h25 9h30 10h15  
Khối 12 Chiều Toán 90 phút 13h30 13h50 13h55 15h25  
Địa lý 60 phút 15h50 15h55 16h00 16h50  
Học sinh được nghỉ  
13/5/2021 Khối 10+11 Sáng Vật Lý 45 phút 7h00 7h20 7h25 8h10  
Sinh học 45 phút 8h35 8h40 8h45 9h30  
Khối 12 Chiều Vật Lý 50 phút 13h30 13h50 13h55 14h45  
Sinh học 50 phút 15h10 15h15 15h20 16h10  
14/5/2021 Khối 10+11 Sáng Tiếng Anh 45 phút 7h00 7h20 7h25 8h10  
GDCD 45 phút 8h35 8h40 8h45 9h30  
Khối 12 Chiều Tiếng Anh 60 phút 13h30 13h50 13h55 14h55  
Lịch sử 50 phút 15h20 15h25 15h30 16h20  
15/5/2021 Khối 10+11 Sáng Hóa học 45 phút 7h00 7h20 7h25 8h10  
Lịch Sử 45 phút 8h35 8h40 8h45 9h30  
Khối 12 Chiều Hóa học 50 phút 13h30 13h50 13h55 14h45  
GDCD 50 phút 15h10 15h15 15h20 16h10  
5. Bộ đề kiểm tra, đánh giá, giao nhận và in ấn
- Một bộ đề kiểm tra, đánh giá bao gồm: Ma trận, 6 mã đề kiểm tra đối với môn không chuyên, 4 mã đề kiểm tra đối với môn chuyên, đáp án và hướng dẫn chấm.
- Giáo viên được Tổ trưởng chuyên môn phân công ra đề kiểm tra gửi bộ đề kiểm tra, đánh giá bằng bản in giấy A4 trước ngày 03/5/2021 (cô Phạm Thị Huệ thu nhận).
- Bộ phận in sao đề kiểm tra phải đảm bảo tính bảo mật theo quy định và bố trí cho vào các túi theo các phòng kiểm tra của các môn sau đó bàn giao cho người phụ trách chỉ đạo của từng ngày kiểm tra.
IV. T CHC THC HIN
1. Giáo viên hoàn thành các loại điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên và giữa kỳ cho học sinh trước ngày 08/5/2021.
2. Hiệu trưởng giao cho tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo xây dựng đề cương ôn tập, tổ chức ôn tập cho học sinh để việc kiểm tra, đánh giá cuối kỳ đạt kết quả cao.
3. Ra đề kiểm tra, đánh giá đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình cơ bản; các lớp chuyên ra đề riêng, mức độ phân hóa tốt, đáp án chính xác, rõ ràng, chi tiết, tránh sai sót xảy ra. Đề kiểm tra phải bám sát nội dung đề cương ôn tập.
5. Phân công tất cả giáo viên tham gia coi kiểm tra. Giáo viên coi kiểm tra theo lịch phân công, đảm bảo đúng quy chế, không tự ý đổi buổi coi kiểm tra cho nhau nếu không được sự đồng ý của Lãnh đạo nhà trường.
6. Môn Ngữ văn khối lớp 12 chấm bài kiểm tra tập trung tại trường vào ngày 12,13/5/2021.
7. Tổ trưởng chuyên môn tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm về kết quả học tập của học sinh trong học kỳ II và cả năm học để điều chỉnh hoặc bổ sung vào kế hoạch của tổ chuyên môn trong năm học tiếp theo./.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
 Xem bản: Desktop | Mobile
Copyright @ Phòng CNTT
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Lô E4-5 Trần Công Án, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
---||||----