Facebook | Thống kê | Tìm kiếm | Liên hệ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua năm học 2020-2021

Đăng lúc: Thứ hai - 14/09/2020 10:14 - Người đăng bài viết: Admin
KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua năm học 2020-2021

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua năm học 2020-2021

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt xây dựng kế hoạch phát động thi đua năm học 2020-2021 với chủ đề “Chủ động, sáng tạo trong công tác quản lý giáo dục - Tích cực, đổi mới trong dạy và học” gồm những nội dung như sau:


Căn cứ kế hoạch số 1996/KH-SGDĐT ngày 07/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang về việc phát động phong trào thi đua năm học 2020-2021;
Căn cứ Công văn số 1997/SGDĐT-VP ngày 07/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021;
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2020-2021 của đơn vị,
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt xây dựng kế hoạch phát động thi đua năm học 2020-2021 với chủ đề “Chủ động, sáng tạo trong công tác quản lý giáo dục - Tích cực, đổi mới trong dạy và học” gồm những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Phát huy kết quả, thành tích đã đạt được trong năm học 2019-2020 và tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn trường, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thắng lợi nhiệm vụ của nhà trường và của ngành.
Từ kết quả của phong trào thi đua, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt.
Thông qua phong trào thi đua tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, qua đó biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước.
2. Yêu cầu
Phong trào thi đua được phát động sâu rộng thu hút cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) tham gia, tạo động lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
Kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua thường xuyên với các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng; khen thưởng phải trên cơ sở kết quả, thành tích thi đua; thực hiện đúng quy trình, nâng cao chất lượng khen thưởng, bảo đảm khen thưởng kịp thời, thực chất, chính xác, dân chủ, công khai.
Sau khi phát động thi đua, các tổ triển khai đến tổ viên để đăng kí thi đua kịp thời, đúng tiến độ, đồng thời theo dõi, đôn đốc các tổ viên thực hiện nhiệm vụ thi đua.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Đối tượng thi đua
- Đối với tập thể: Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, các tổ chức đoàn thể.
- Đối với cá nhân: tất cả CBGVNV trong toàn đơn vị.
2. Nội dung thi đua
Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục. Thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021 và nhiệm vụ chính trị của chi bộ, của đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo.
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 16/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác trong ngành. Thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Hưởng ứng phong trào thi đua do Trung ương, ngành Giáo dục và địa phương phát động, đặc biệt 4 phong trào thi đua do Chính phủ phát động là: “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại ở phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019-2025.
Nội dung trọng tâm thi đua thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ về giáo dục và đào tạo. Phát động các đợt thi đua gắn với các hoạt động lập thành tích chào mừng: Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VII; Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Đại hội Đảng các cấp; Các hoạt động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn: 20/11, 22/12, 3/2, 26/3, 30/4…
4. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
4.1. Các danh hiệu thi đua:
Đối với cá nhân gồm: Lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua toàn quốc.
Đối với tập thể (chỉ áp dụng cho đơn vị trường) gồm: Tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc, cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh, cờ thi của đua Chính phủ.
4.2. Các hình thức khen thưởng:
Gồm: Giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương lao động, Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.
5. Kế hoạch thời gian
Tháng 9/2020: Cá nhân, tập thể đăng kí danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng các cấp trước ngày 12/9/2020, nhà trường tổng hợp nộp về SGD ngày trước ngày 18/9/2020.
Tháng 11/2020: Tổ chức “tiết dạy tốt” chào mừng 20/11. GV viết sáng kiến.
Tháng 12/2020: Tổ chức chấm, chọn sáng kiến, hoàn thành hồ sơ.
Tháng 01/2021: Tổ chức sơ kết thi đua học kì I, nộp sáng kiến về Sở Giáo dục (trước ngày 15/01).
Quý 1: Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến cấp trường.
Tháng 5/2021: Bình xét thi đua cuối năm. Đề nghị khen các cấp, làm báo cáo thi đua.
Tháng 6/2021: Nộp hồ sơ đề nghị danh hiệu thi đua và khen thưởng về cấp trên (trước ngày 10/6).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng căn cứ kế hoạch này đăng kí thi đua đúng tiêu chuẩn, cấp khen thưởng, đề nghị nhân điển hình tiên tiến đầu học kì II.
2. Bộ phận tổ chức thi đua khen thưởng nhà trường hướng dẫn đăng kí đầu năm, tổ chức thẩm định sáng kiến,… tổng hợp báo cáo cấp trên kịp thời.
3. Cá nhân nghiêm túc thực hiện kế hoạch này, lấy kết quả thi đua cá nhân là cơ sở xét phân loại CC, VC cuối năm học.
Trên đây là kế hoạch phát động thi đua năm học 2020-2021 của Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Các bộ phận có liên quan cùng với BGH, BCH Công đoàn tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này để đẩy mạnh phong trào thi đua, khen thưởng trong đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học./.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
 Xem bản: Desktop | Mobile
Copyright @ Phòng CNTT
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Lô E4-5 Trần Công Án, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
---||||----