Facebook | Thống kê | Tìm kiếm | Liên hệ

Học sinh trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt tham gia hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

Đăng lúc: Thứ tư - 16/11/2022 19:10 - Người đăng bài viết: Admin
Học sinh trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt tham gia hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

Học sinh trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt tham gia hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

Học sinh trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt tham gia hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022
Thực hiện Công văn số 1922/UBND-NC ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Ủy Ban nhân dân tỉnh về việc Viết tin, bài, sưu tầm, cung cấp hình ảnh phục vụ truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022. Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2022 giáo viên trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam” năm 2022 cho học sinh.
Học sinh trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt tham gia hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022
Tham gia sinh hoạt chuyên đề “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam” năm 2022 học sinh cùng thảo luận, giải quyết các tình huống Pháp Luật và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến ngày Pháp luật Việt Nam, các lĩnh vực An toàn giao thông, các em học sinh đã được nghe tuyên truyền về ý nghĩa ngày Pháp luật Việt Nam. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hằng năm, nhà trường xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật. Trong đó, xác định rõ chủ đề tuyên truyền pháp luật từng tháng, chú trọng đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật như lồng ghép trong các giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, tích hợp trong các môn học xã hội. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần đưa các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến học sinh một cách thường xuyên, kịp thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của học sinh; kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành, các hoạt động ngoại khóa trong năm 2022. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; hạn chế vi phạm pháp luật, thực hiện nếp văn minh, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội. Giúp học sinh trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt hiểu đúng, đầy đủ các quy định pháp luật. Từ đó, các em học sinh có hành vi đúng đắn không vi phạm pháp luật. Đồng thời, giúp các em trở thành những tuyên truyền viên trong cộng đồng để tuyên truyền cho bạn bè, người thân. Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như nghĩa vụ của cá nhân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam đã và đang được tuyên truyền sâu rộng nhằm góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa, vai trò của ngày Pháp luật và vai trò của Pháp luật trong đời sống xã hội. Học sinh trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt đã tích cực tham gia hưởng ứng và quyết tâm nêu cáo ý thức trách nhiệm tôn trọng pháp luật để ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 thực sự lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, Pháp luật trong đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
Việc Quốc hội thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó quy định ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nhằm nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ Hiến pháp, pháp luật; để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, cán bộ công chức trong thực thi pháp luật vì tương lai của mỗi người và tiền đồ của đất nước là vô cùng cần thiết. Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thông điệp gửi đến nhân dân thế giới, các nhà đầu tư nước ngoài hình ảnh của một nước Việt Nam đang đổi mới và xây dựng một đất nước thượng tôn Hiến pháp, pháp luật. Trên cơ sở tìm hiểu, vận dụng pháp luật, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục nghiên cứu, góp ý, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của các thiết chế trong hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân… Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân nói chung và cán bộ, công chức, viên chức nói riêng trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Tác giả bài viết: Nguyễn Mỹ Thuần, Giáo viên trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
 Xem bản: Desktop | Mobile
Copyright @ Phòng CNTT
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Lô E4-5 Trần Công Án, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
---||||----