Facebook | Thống kê | Tìm kiếm | Liên hệ

Danh sách học sinh đạt giải HSG cấp tỉnh 2021-2022

Đăng lúc: Thứ năm - 21/04/2022 09:52 - Người đăng bài viết: Admin
Danh sách học sinh đạt giải HSG cấp tỉnh 2021-2022

Danh sách học sinh đạt giải HSG cấp tỉnh 2021-2022

Danh sách học sinh đạt giải HSG cấp tỉnh 2021-2022
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HSG CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2021-2022

STT Họ và tên
Lớp
Giải Môn
1 Cao Huỳnh Khánh 12Lý Nhất Casio Vật lí
2 Trương Chí lâm 11A1 Nhất Địa lí
3 Đặng Lữ Kiều My 11Anh 1 Nhất Địa lí
4 Huỳnh Hải Đăng 10Sử-Địa Nhất Địa lí
5 Nguyễn Đức Hiển 10Hóa 2 Nhất Hoá học
6 Nguyễn Hạo Thiên 11Sử-Địa Nhất Lịch sử
7 Ngô Khánh Vy 10Sử-Địa Nhất Lịch sử
8 Trần Hồng Mỹ Duyên 10Văn Nhất Ngữ văn
9 Bùi Ngọc Bích 11Sinh Nhất Sinh học
10 Lê Ngọc Hùng Dũng 10Anh 2 Nhất Tiếng Anh
11 Đặng Phú Duy 10Tin Nhất Tin học
12 Trần Trung Hiếu 11Lý Nhất Vật lí
13 Phạm Việt Hùng 12Hóa 1 Nhì Casio Hoá học
14 Lê Trúc Phương 12Hóa 2 Nhì Casio Hoá học
15 Phạm Thế Sơn 12Toán 1 Nhì Casio Toán
16 Nguyễn Đoàn Hồng Phước 12Toán 1 Nhì Casio Toán
17 Nguyễn Ngọc Thanh 11Toán 1 Nhì Casio Toán
18 Mai Vũ Nguyệt Anh 12Toán 1 Nhì Casio Toán
19 Nguyễn Chí Kiệt 12Lý Nhì Casio Vật lí
20 Võ Đặng Khánh Linh 12Lý Nhì Casio Vật lí
21 Lưu Trọng Hiếu 11Lý Nhì Casio Vật lí
22 Trần Trung Hiếu 11Lý Nhì Casio Vật lí
23 Đỗ Huỳnh Diễm Uyên 12Lý Nhì Casio Vật lí
24 Lê Hoàng Phúc 11Sử-Địa Nhì Địa lí
25 Võ Ngọc Như Uyên 11Sử-Địa Nhì Địa lí
26 Lê Thanh Bình 11Sử-Địa Nhì Địa lí
27 Nguyễn Tấn Đạt
11Hóa 1
Nhì Hoá học
28 Nguyễn Bảo Ngọc 11Sử-Địa Nhì Lịch sử
29 Vòng Thảo Nguyên 11Sử-Địa Nhì Lịch sử
30 Liêu Kim Tiền
10Sử-Địa
Nhì Lịch sử
31 Thái Trường Thắng 11Toán 2 Nhì Lịch sử
32 Nguyễn Bảo Hân 11Sử-Địa Nhì Lịch sử
33 Huỳnh Ngọc Như 11Sử-Địa Nhì Lịch sử
34 Bùi Khánh Nguyên 10Sử-Địa Nhì Lịch sử
35 Nguyễn Ngọc Linh Đang 11Văn Nhì Ngữ văn
36 Huỳnh Thị Cẩm Vấn 11Văn Nhì Ngữ văn
37 Lâm Diên Đình 11Sinh Nhì Sinh học
38 Lương Đức Hưng 11Toán 1 Nhì Sinh học
39 Võ Minh Khiêm 10Sinh Nhì Sinh học
40 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 11Sinh Nhì Sinh học
41 Trần Nhựt Tân 10Sinh Nhì Sinh học
42 Huỳnh Văn Tiến 11Sinh Nhì Sinh học
43 Lê Hoàng Phương Trúc 10Sinh Nhì Sinh học
44 Lê Hoàng Trung 10Sinh Nhì Sinh học
45 Phan Nhật Trường 10Sinh Nhì Sinh học
46 Âu Tấn Khang 10Anh 1 Nhì Tiếng Anh
47 Trương Trần Quỳnh Hương 11Anh 2 Nhì Tiếng Anh
48 Đào Thanh Vân 10Anh 2 Nhì Tiếng Anh
49 Nguyễn Việt Đức 10Anh 1 Nhì Tiếng Anh
50 Mai Lê Ngọc Linh 11Anh 1 Nhì Tiếng Anh
51 Võ Nguyễn Thành Đạt 10Anh 1 Nhì Tiếng Anh
52 Nguyễn Hoài Khánh Thi 11Anh 2 Nhì Tiếng Anh
53 Nguyễn Tuấn Hùng 10Toán 1 Nhì Tin học
54 Trần Nguyễn Khánh Bình 10Toán 1 Nhì Toán
55 Dương Thạnh Duy 10Toán 2 Nhì Toán
56 Nguyễn Cao Gia Khang 11Toán 1 Nhì Toán
57 Ngô Quang Tân 11Toán 1 Nhì Toán
58 Nguyễn Quốc Chí 11Toán 1 Nhì Vật lí
59 Lưu Trọng Hiếu 11Lý Nhì Vật lí
60 Ong Hạo Nhiên 10Lý Nhì Vật lí
61 Nguyễn Đức Thuận Phát 11Lý Nhì Vật lí
62 Nghiêm Hoài Phương 12Hóa 2 Ba Casio Hoá học
63 Lâm Ngọc Mai 11Toán 1 Ba Casio Hoá học
64 Lê Phước Thành 12Hóa 1 Ba Casio Hoá học
65 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 11Sinh Ba Casio Sinh học
66 Huỳnh Văn Tiến 11Sinh Ba Casio Sinh học
67 Trần Nhật Khoa 12Toán 1 Ba Casio Toán
68 Võ Hoàng Duy 11Toán 1 Ba Casio Toán
69 Trần Hoàng Gia Bảo 11Toán 1 Ba Casio Toán
70 Hồ Phước Vinh 11Toán 1 Ba Casio Toán
71 Lê Thị Quỳnh Anh 11Toán 1 Ba Casio Toán
72 Nguyễn Quốc Chí 11Toán 1 Ba Casio Vật lí
73 Nguyễn Trần Tiến Đạt 12Lý Ba Casio Vật lí
74 Nguyễn Hải Sơn 11Lý Ba Casio Vật lí
75 Trần Minh Toàn 10Sử-Địa Ba Địa lí
76 Huỳnh Gia Chấn 10Hóa 1 Ba Hoá học
77 Nguyễn Hồng Hoa 11Hóa 1 Ba Hoá học
78 Nguyễn Phan Tú Văn 11Hóa 2 Ba Hoá học
79 Nguyễn Thành Vững 11Hóa 2 Ba Hoá học
80 Nguyễn Đoàn Xuân Khoa 10Sử-Địa Ba Lịch sử
81 Nguyễn Diễm Trang 10Sử-Địa Ba Lịch sử
82 Nguyễn Phước Tiến 10Sử-Địa Ba Lịch sử
83 Hàng Kim Hảo 11Văn Ba Ngữ văn
84 Trần Bích Khuê 11Văn Ba Ngữ văn
85 Trần Tú Trân 10Văn Ba Ngữ văn
86 Nguyễn Vũ Minh Đạt 10Sinh Ba Sinh học
87 Vũ Minh Nhật 11Sinh Ba Sinh học
88 Nguyễn Thiên An 11Anh 1 Ba Tiếng Anh
89 Tăng Anh Hạo 11Anh 1 Ba Tiếng Anh
90 Bùi Trần Minh Anh 11Anh 1 Ba Tiếng Anh
91 Ngô Thị Mai Anh 11Lý Ba Tin học
92 Mai Quốc Anh 10Tin Ba Tin học
93 Lê Thị Quỳnh Anh 11Toán 1 Ba Toán
94 Võ Hoàng Duy 11Toán 1 Ba Toán
95 Phạm Vĩ Hào 10Toán 1 Ba Toán
96 Dương Gia Lượng
11Toán 2
Ba Toán
97 Nguyễn Hữu Phúc 11Toán 1 Ba Toán
98 Hồ Phước Vinh 11Toán 1 Ba Toán
99 Nguyễn Hùng Dũng 11Lý Ba Vật lí
100 Nguyễn Dương Phúc Nguyên 10Lý Ba Vật lí
101 Phù Thế Phát 10Lý Ba Vật lí
102 Nguyễn Hải Sơn 11Lý Ba Vật lí
103 Thạch Anh Phát 12Hóa 1 Khuyến khích Casio Hoá học
104 Nguyễn Tấn Hiếu 12Hóa 2 Khuyến khích Casio Hoá học
105 Nguyễn Hồng Hoa 11Hóa 1 Khuyến khích Casio Hoá học
106 Nguyễn Tấn Đạt 11Hóa 1 Khuyến khích Casio Hoá học
107 Lâm Diên Đình 11Sinh Khuyến khích Casio Sinh học
108 Vũ Minh Nhật 11Sinh Khuyến khích Casio Sinh học
109 Trần Nguyễn Hồng Thái 12Sinh Khuyến khích Casio Sinh học
110 Dương Gia Lượng 11Toán 2 Khuyến khích Casio Toán
111 Huỳnh Như 10Sử-Địa Khuyến khích Địa lí
112 Võ Trần Anh Kiệt 10Lý Khuyến khích Địa lí
113 Nguyễn Thành Khoa 10Hóa 1 Khuyến khích Hoá học
114 Lê Trần Hải Minh 11Hóa 1 Khuyến khích Hoá học
115 Trần Ngọc Kim Ngân 11Hóa 1 Khuyến khích Hoá học
116 Lê Kiều Anh 10Văn Khuyến khích Ngữ văn
117 Huỳnh Hoa Quế Anh 11Văn Khuyến khích Ngữ văn
118 Hoàng Mai Khanh 11Văn Khuyến khích Ngữ văn
119 Dư Phạm Ái Linh 11Văn Khuyến khích Ngữ văn
120 Lê Thảo Uyên 10Văn Khuyến khích Ngữ văn
121 Huỳnh Minh Nhựt 11Anh 1 Khuyến khích Tiếng Anh
122 Nguyễn Huỳnh Hải Đăng 10Toán 1 Khuyến khích Tin học
123 Cao Đăng Khôi 10Tin Khuyến khích Tin học
124 Hà Bùi Trọng Nghĩa 10Tin Khuyến khích Tin học
125 Nguyễn Giao Thiên Phúc 10Toán 2 Khuyến khích Toán
126 Võ Nhựt Huỳnh Anh 10Lý Khuyến khích Vật lí
127 Nguyễn Tuấn Duy 10Lý Khuyến khích Vật lí

Từ khóa:

danh sách, học sinh

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

 
 Xem bản: Desktop | Mobile
Copyright @ Phòng CNTT
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Lô E4-5 Trần Công Án, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
---||||----