Facebook | Thống kê | Tìm kiếm | Liên hệ

[Lịch sử] Nội dung tự học môn Lịch sử 3 khối (tuần 27, 28)

Nội dung tự học môn Lịch sử 3 khối (tuần 27, 28)

Đăng lúc: 01-04-2020 03:50:33 PM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tự học - Tự ôn tập , Lịch sử
[Lịch sử 12] Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

[Lịch sử 12] Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

Đăng lúc: 01-04-2020 09:56:21 AM | Đã xem: 16 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tự học - Tự ôn tập , Lịch sử
Đăng lúc: 26-03-2020 08:56:48 AM | Đã xem: 37 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tự học - Tự ôn tập , Lịch sử
[Lịch sử 12] Bài 22 Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu, vừa sản xuất (1965-1973)

[Lịch sử 12] Bài 22 Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu, vừa sản xuất (1965-1973)

Bài 22 Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu, vừa sản xuất (1965-1973)

Đăng lúc: 26-03-2020 08:49:32 AM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tự học - Tự ôn tập , Lịch sử
Chuẩn kiến thức kĩ năng sử 11 từ tuần 26 đến 29

Chuẩn kiến thức kĩ năng sử 11 từ tuần 26 đến 29

Chuẩn kiến thức kĩ năng sử 11 từ tuần 26 đến 29

Đăng lúc: 24-03-2020 10:22:44 AM | Đã xem: 90 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tự học - Tự ôn tập , Lịch sử
Kiến thức chuẩn - môn Lịch sử 10

Kiến thức chuẩn - môn Lịch sử 10

Kiến thức chuẩn - môn Lịch sử 10

Đăng lúc: 24-03-2020 07:32:25 AM | Đã xem: 64 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tự học - Tự ôn tập , Lịch sử
 
 Xem bản: Desktop | Mobile
Copyright @ Phòng CNTT
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Lô E4-5 Trần Công Án, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
---||||----