Facebook | Thống kê | Tìm kiếm | Liên hệ
Thông báo Về việc tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt năm học 2023-2024

Thông báo Về việc tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt năm học 2023-2024

THÔNG BÁO Về việc tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt năm học 2023-2024

Đăng lúc: 04-04-2023 02:20:02 PM | Đã xem: 3634 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh
Đề thi tham khảo THPT năm 2023

Đề thi tham khảo THPT năm 2023

Đề thi tham khảo THPT năm 2023

Đăng lúc: 03-03-2023 06:58:08 AM | Đã xem: 983 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh
Thông tin chi tiết về Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023

Thông tin chi tiết về Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023

Thông tin chi tiết về Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023

Đăng lúc: 16-02-2023 02:05:18 PM | Đã xem: 336 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh
Thông tin Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023

Thông tin Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023

Thông tin Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023

Đăng lúc: 11-02-2023 07:58:33 AM | Đã xem: 300 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh
Danh sách học sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên Học kì 1, năm học 2022 - 2023

Danh sách học sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên Học kì 1, năm học 2022 - 2023

Danh sách học sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên Học kì 1, năm học 2022 - 2023

Đăng lúc: 02-02-2023 04:47:13 PM | Đã xem: 1049 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức nhà trường , Tuyển Sinh
THÔNG BÁO Tuyển sinh bổ sung vào các lớp chuyên năm học 2022-2023

THÔNG BÁO Tuyển sinh bổ sung vào các lớp chuyên năm học 2022-2023

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt thông báo tuyển sinh bổ sung vào các lớp chuyên năm học 2022-2023 như sau:

Đăng lúc: 28-01-2023 09:48:23 AM | Đã xem: 857 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức nhà trường , Tuyển Sinh
Danh sách học sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp chuyên năm học 2022 - 2023

Danh sách học sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp chuyên năm học 2022 - 2023

Danh sách học sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp chuyên năm học 2022 - 2023

Đăng lúc: 12-08-2022 07:54:18 AM | Đã xem: 3178 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh
THÔNG BÁO Tuyển sinh bổ sung vào các lớp chuyên năm học 2022-2023

THÔNG BÁO Tuyển sinh bổ sung vào các lớp chuyên năm học 2022-2023

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt thông báo tuyển sinh bổ sung vào các lớp chuyên năm học 2022-2023 như sau:

Đăng lúc: 14-07-2022 04:26:12 PM | Đã xem: 2434 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh
Kết quả phúc khảo tuyển sinh lớp 10 (2022-2023)

Kết quả phúc khảo tuyển sinh lớp 10 (2022-2023)

Kết quả phúc khảo tuyển sinh lớp 10 (2022-2023)

Đăng lúc: 23-06-2022 09:39:54 AM | Đã xem: 4817 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh
Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên 2022-2023

Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên 2022-2023

Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên 2022-2023

Đăng lúc: 20-06-2022 12:57:58 PM | Đã xem: 16254 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh
Thông báo nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10 (2022-2023)

Thông báo nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10 (2022-2023)

Thông báo nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10 (2022-2023)

Đăng lúc: 19-06-2022 06:04:39 PM | Đã xem: 3091 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh
Danh sách đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên (2022-2023)

Danh sách đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên (2022-2023)

Danh sách đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên (2022-2023)

Đăng lúc: 10-06-2022 08:11:13 AM | Đã xem: 8107 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh
Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2022-2023

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2022-2023

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2022-2023

Đăng lúc: 08-06-2022 10:36:41 AM | Đã xem: 3740 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh

THÔNG BÁO Hỗ trợ đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 10 Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt năm học 2022-2023

THÔNG BÁO Hỗ trợ đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 10 Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt năm học 2022-2023

Đăng lúc: 26-05-2022 10:27:14 AM | Đã xem: 1946 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh

Tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và THPT chuyên năm học 2022-2023

Tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và THPT chuyên năm học 2022-2023

Đăng lúc: 12-05-2022 11:08:48 AM | Đã xem: 2322 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh
Thông báo tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt năm học 2022-2023

Thông báo tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt năm học 2022-2023

Thông báo tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt năm học 2022-2023

Đăng lúc: 23-03-2022 07:42:32 AM | Đã xem: 9771 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh
Kết quả phúc khảo tuyển sinh lớp 10 (2021-2022)

Kết quả phúc khảo tuyển sinh lớp 10 (2021-2022)

Kết quả phúc khảo tuyển sinh lớp 10 (2021-2022)

Đăng lúc: 19-08-2021 10:44:38 AM | Đã xem: 5551 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh
Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2021

Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2021

Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2021

Đăng lúc: 09-06-2021 05:57:24 PM | Đã xem: 20057 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh

Các tin khác

 
 Xem bản: Desktop | Mobile
Copyright @ Phòng CNTT
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Lô E4-5 Trần Công Án, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
---||||----