Facebook | Thống kê | Tìm kiếm | Liên hệ
Kết quả phúc khảo tuyển sinh lớp 10 (2020-2021)

Kết quả phúc khảo tuyển sinh lớp 10 (2020-2021)

Kết quả phúc khảo tuyển sinh lớp 10 (2020-2021)

Đăng lúc: 10-08-2020 09:36:50 AM | Đã xem: 2379 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh
Danh sách học sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp chuyên năm học 2020 - 2021

Danh sách học sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp chuyên năm học 2020 - 2021

Danh sách học sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp chuyên năm học 2020 - 2021

Đăng lúc: 03-08-2020 08:54:57 AM | Đã xem: 1543 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh
Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2020

Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2020

Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2020

Đăng lúc: 27-07-2020 04:02:05 PM | Đã xem: 8507 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh
THÔNG BÁO Tuyển sinh bổ sung vào các lớp chuyên năm học 2020-2021

THÔNG BÁO Tuyển sinh bổ sung vào các lớp chuyên năm học 2020-2021

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt thông báo tuyển sinh bổ sung vào các lớp chuyên khối 11, 12 năm học 2020-2021 như sau:

Đăng lúc: 05-07-2020 08:27:24 AM | Đã xem: 2547 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh
Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021

Đăng lúc: 13-06-2020 03:34:43 PM | Đã xem: 2537 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh
Thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Đăng lúc: 16-05-2020 09:28:18 AM | Đã xem: 9018 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh
Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021

Đăng lúc: 13-05-2020 03:08:51 PM | Đã xem: 2233 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh
Danh sách học sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp chuyên HKI năm học 2019 - 2020

Danh sách học sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp chuyên HKI năm học 2019 - 2020

Danh sách học sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp chuyên HKI năm học 2019 - 2020

Đăng lúc: 18-01-2020 09:55:07 AM | Đã xem: 1984 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh
THÔNG BÁO Tuyển sinh bổ sung vào các lớp chuyên năm học 2019-2020

THÔNG BÁO Tuyển sinh bổ sung vào các lớp chuyên năm học 2019-2020

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt thông báo tuyển sinh bổ sung vào các lớp chuyên khối 10, 11 năm học 2019-2020 như sau:

Đăng lúc: 11-12-2019 08:52:52 PM | Đã xem: 1682 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh
Kết quả phúc khảo tuyển sinh lớp 10 (2019-2020)

Kết quả phúc khảo tuyển sinh lớp 10 (2019-2020)

Kết quả phúc khảo tuyển sinh lớp 10 (2019-2020)

Đăng lúc: 15-07-2019 08:54:08 AM | Đã xem: 4046 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh
Danh sách học sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp chuyên năm học 2019 - 2020

Danh sách học sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp chuyên năm học 2019 - 2020

Danh sách học sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp chuyên năm học 2019 - 2020

Đăng lúc: 02-07-2019 09:51:59 AM | Đã xem: 2740 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh
Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019

Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019

Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019

Đăng lúc: 12-06-2019 10:55:58 AM | Đã xem: 12130 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh
Thông báo Tuyển sinh bổ sung vào các lớp chuyên năm học 2019-2020

Thông báo Tuyển sinh bổ sung vào các lớp chuyên năm học 2019-2020

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt thông báo kế hoạch tuyển sinh bổ sung vào các lớp chuyên khối 11 và khối 12 năm học 2019-2020 như sau:

Đăng lúc: 24-05-2019 02:35:46 PM | Đã xem: 3626 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh
[Kế hoạch] Tuyển sinh lớp 10 năm học năm học 2019-2020

[Kế hoạch] Tuyển sinh lớp 10 năm học năm học 2019-2020

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 như sau:

Đăng lúc: 07-04-2019 06:58:35 PM | Đã xem: 11560 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh
Kết quả phúc khảo tuyển sinh lớp 10 (2018-2019)

Kết quả phúc khảo tuyển sinh lớp 10 (2018-2019)

Kết quả phúc khảo tuyển sinh lớp 10 (2018-2019)

Đăng lúc: 20-07-2018 07:26:17 AM | Đã xem: 5187 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh

Kết quả thi tuyển bổ sung vào lớp chuyên năm học 2018 - 2019

Kết quả thi tuyển bổ sung vào lớp chuyên năm học 2018 - 2019

Đăng lúc: 29-06-2018 09:44:46 AM | Đã xem: 3224 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh
Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2018

Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2018

Đã có kết quả tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019

Đăng lúc: 12-06-2018 10:32:27 AM | Đã xem: 23125 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh
Thông báo Tuyển sinh bổ sung vào các lớp chuyên năm học 2018-2019

Thông báo Tuyển sinh bổ sung vào các lớp chuyên năm học 2018-2019

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt thông báo kế hoạch tuyển sinh bổ sung vào các lớp chuyên khối 11 và khối 12 năm học 2018-2019 như sau:

Đăng lúc: 18-05-2018 11:43:53 AM | Đã xem: 3885 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh
[Kế hoạch] Tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019

[Kế hoạch] Tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019

Đăng lúc: 04-04-2018 03:18:43 PM | Đã xem: 12921 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh
Thông báo Tuyển sinh bổ sung vào các lớp chuyên năm học 2017-2018

Thông báo Tuyển sinh bổ sung vào các lớp chuyên năm học 2017-2018

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt thông báo kế hoạch tuyển sinh bổ sung vào các lớp chuyên khối 11 và khối 12 năm học 2017-2018 như sau:

Đăng lúc: 14-06-2017 07:25:29 AM | Đã xem: 3905 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển Sinh
 
 Xem bản: Desktop | Mobile
Copyright @ Phòng CNTT
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Lô E4-5 Trần Công Án, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
---||||----